SE

Egen vindkraft kan st? kommuner dyrt

Producent- och importpriserna sjönk i mars
Producentpriserna totalt sjönk med 1,1 procent fr?n februari till mars. Under samma period sjönk priserna med 3,2 procent p? importmarknaden och med 1,9 procent p? exportmarknaden, vilka p?verkades ned?t av en stärkt svensk krona. P? hemmamarknaden sjönk priserna med 0,3 procent.
P? importmarknaden bidrog huvudsakligen lägre priser p? r?olja till nedg?ngen, men även flera grupper s?som datorer, elektronikvaror och optik bidrog. P? exportmarknaden bidrog bland annat motorfordon, metaller samt övriga maskiner till nedg?ngen.
Priserna för inhemsk tillg?ng, det vill säga producentpriserna p? hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 1,7 procent fr?n februari till mars.
Jämfört med mars förra ?ret har producentpriserna totalt sjunkit med 4,4 procent. Under samma period har priserna sjunkit med 7,2 procent p? exportmarknaden, 7,4 procent p? importmarknaden och 1,5 procent p? hemmamarknaden. Priserna för inhemsk tillg?ng har g?tt ned med 4,4 procent.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____355803.aspx
Växelkursförändringar under mars
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan fr?n februari till mars mot det brittiska pundet med 5,5 procent, mot den amerikanska dollarn med 3,5 procent och mot den norska kronan med 2,7 procent. Den svenska kronan stärktes även mot den danska kronan med 2,6 procent och mot euron med 2,6 procent.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____355803.aspx
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Nästa publiceringstillfälle
Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2013-05-28 kl. 09.30.
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfr?gningar
Maria Frykhult
Tfn 08-506 945 35
E-post [email protected]
Angelica Svensson Eshraghi
Tfn 08-506 943 06
E-post [email protected]

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande ?terges.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #MSB   #RSA   #SEK   #Trygga Firman