SE

Drygt 70 000 för en kvadratmeter

Fortsatt god tillväxt för

Den svenska modebranschen växer rejält. Omsättningen var 229 miljarder kronor under 2012, vilket är en ökning med elva procent jämfört med ?ret innan. Totalt 60 procent utgörs av export och 40 procent omsätts p? den inhemska marknaden. Postorder och e-handel ökade mest med 51 procent.
Det visar en ny rapport om modebranschen i Sverige som har finansierats av Tillväxtverket i samarbete med 15 organisationer* inom mode. Arbetet har letts av medlemsföreningen Association of Swedish Fashion Brands och rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante.

Enligt rapporten är de flesta företag inom modebranschen sm?, 96 procent av företagen har färre än tio anställda. Även om antalet företag med fler än 250 anställda är relativt f? s? arbetar en tredjedel av alla anställda i branschen i dessa företag. P? den inhemska marknaden arbetar sammanlagt 54 200 personer i modebranschen, det är en ökning med tv? procent sedan 2011.

-Även under ett ?r med konjunkturmässiga utmaningar visar modebranschen en mycket god tillväxt. Och det är intressant att notera att det inte är de största företagen som har ökat sin försäljning snabbast, utan de mindre företagen som ökat mest procentuellt, säger Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands.

-Kulturdriven tillväxt ger betydande positiva effekter i samhällsekonomin. Men, för att Tillväxtverket och andra aktörer ska kunna bidra till utvecklingen behövs mer kunskap. Vi hoppas att rapporten kan underlätta strategiska utvecklingsbeslut för b?de modeföretag och offentliga aktörer, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Mer information:
Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare Association of Swedish Fashion Brands
0704-94 57 99
Klas Rabe, programansvarig kulturella och kreativa näringar Tillväxtverket
08-681 65 34

*De 15 samarbetsorganisationerna är Agenturföretagen, Association of Swedish Fashion Brands, Beckmans Designhögskola, Föreningen Svenskt Mode, Habit Sko & Mode, Modebutikerna, Modeinkubatorn, PROTEKO, Svensk Form, Svensk Handel Stil, Svenska Moder?det, Svenska Tekoindustriföreningen STIF, Svensk Sportforum, TEKO Sveriges Textil- och modeföretag samt Textilhögskolan i Bor?s.
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Ett av myndighetens uppdrag är insatser för kulturella och kreativa näringar. Den svenska kulturexporten har vuxit kraftigt under de senaste ?ren. För att kunna bidra till effektiv utveckling av näringarna behövs mer kunskap om branschernas struktur och utvecklingsbehov. Moderapporten är en del av det kunskapsarbetet.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i ?tta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy