SE

Dom i förvaltningsrätten i Stockholm: En transsexuell man f?r rätt att registreras som far till sitt barn

I ett domstolsutslag finner förvaltningsrätten i Stockholm att Skatteverket gjorde fel, när de registrerade Warren Kunce, en transsexuell man som fött barn, som barnets mor. Rätten g?r p? Kunces linje och konstaterar bland annat att ?registreringen av Warren Kunce som /barnets/ mor inte kan anses vara förenlig med rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR? (Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna).
Warren Kunce har bytt juridiskt kön fr?n kvinna till man, och rätten h?ller allts? med honom om att en registrering som ?mor? innebär att hans juridiska könsbyte inte erkänns fullt ut, och att hans rätt till skydd för sitt privatliv väger tyngre än ?behovet av registrering av en biologisk mor till varje barn?.
– Vi är lättade över att det inte längre kommer att vara en s?dan p?fallande diskrepans mellan hur vi uppfattats ute i samhället och hur vi definierats och behandlats av myndigheter. Vi gjorde m?nga uppoffringar för att skapa v?r familj och är glada över att vi inte längre behöver offra ett officiellt erkännande av v?ra identiteter. Vi är väldigt stolta över v?r lilla familj, med tv? kärleksfulla fäder och en underbar dotter, säger Warren Kunce och Tymon Hadrian Pigon.
– Vi är ocks? mycket glada över att domstolen tydligt konstaterar att ?avsaknad av uttrycklig reglering och den rättsosäkerhet detta resulterat i ska i den m?n det är möjligt inte drabba den enskilde?. Det är viktigt för oss att det bemötande vi f?tt uppleva fr?n svenska myndigheter inte drabbar fler, fortsätter Kunce och Pigon.
– Det här är ett mycket välkommet rättsligt ställningstagande som kommer att f? stor betydelse för m?nga personer, säger juristen Kerstin Burman p? RFSL som varit ombud i m?let.
– Vi är oerhört glada över det här beslutet fr?n förvaltningsrätten. Det visar att rättssystemet i Sverige i det här fallet har fungerat när myndighetsutövningen inte har gjort det. Vi har kännedom om flera liknande fall som visar hur svenska myndigheter inte hänger med och först?r konsekvenserna av den rättsliga utvecklingen p? det här omr?det, d? är det glädjande att rättssystemet gör det, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se61189400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EAPPI   #Israel   #Karin Wiborn   #Mikael Stjernberg