Undersøkelse

Dobbelt s? mange tror p? ?kte boligpriser

Folket tror p? videre boligprisvekst. Nesten 60 prosent av den norske befolkningen tror boligprisene vil ?ke de neste tolv m?nedene. Det viser en unders?kelse gjennomf?rt av TNS Gallup for Nordea.
Tallene viser at optimismen har snudd kraftig siden februar i ?r da kun 30 prosent svarte at de hadde tro p? boligprissoppgang i tiden fremover. Kun syv prosent tror prisene vil synke, mens 26 prosent har tro p? at prisene vil forbli uforandret i tiden fremover.
? Det overrasker meg at s? mange har et s? positivt syn p? boligprisene. Etter utflatingen av prisene p? tampen av 2013 og pressefokuset rundt dette trodde jeg kanskje mange fikk et mer n?kternt forhold til boligprisene og boligprisfesten vi har sett de siste ?rene, sier Elin Reitan, forbruker?konom i Nordea.
Hun understreker imidlertid at det p? den andre side ikke er s? overraskende at folket har endret syn p? boligmarkedet. ? Etter et noe tr?ere boligmarkedet p? tampen av 2013 har markedet tatt seg opp igjen. Den ekspansive finans- og pengepolitikken bygger opp under at boligprisene skal ?ke, samtidig som vi h?rer at det er lenge til renten skal opp. Dette bidrar nok til at mange har positive forventinger til boligprisutviklingen, sier Reitan.
Forbruker?konom mener imidlertid at mange kan ha noe urealistiske forventinger til boligprisutviklingen. ? Mye tyder p? at boligprisene vil utvikle seg positivt fremover, men man vet aldri n?r det vil snu. Det norske skattesystemet bygger opp under at vi skal eie egen bolig, og det gj?r at det nesten alltid l?nner seg ? eie fremfor ? leie. Boutgifter har man uavhengig om man eier eller leier, men man m? huske at det ikke er en selvf?lge at vi f?r en boligprisutvikling lik den vi har sett de senere ?rene, sier Reitan.
Tips til boligkj?pere:
Ta h?yde for renteoppgang. Ikke l?n mer enn du klarer ? betjene. Skaff deg oversikt over inntekter og utgifter og hva du kan t?le av boligl?n og renteoppgang.
Tenk langsiktig. Ikke kj?p for lite slik at du m? bytte bolig f?r det har g?tt tre til fem ?r. Det koster nemlig ? bytte bolig.
Om du kj?per bolig med utleiedel s? er det viktig at du tar h?yde for at det kan v?re vanskelig ? leie ut. Det kan g? perioder du ikke har leietaker og leieprisene kan svinge.
Unng? ? kj?pe ugunstige objekter med lite utviklingspotensial. Husk at det kommer en tid da du skal selge boligen igjen, og om boligmarkedet da er tr?tt s? er det de ugunstige objektene som er vanskeligst ? kvitte seg med.
Hold hodet kaldt i budrunden. Ikke la deg rive med slik at du ender opp med ? betale mer enn det du har r?d til ? betjene i l?n.
Ikke forhast boligkj?pet. Ta deg tid til ? vurdere ulike objekter og gj?r deg kjent med markedet og hva du kan f? til hvilken pris.
Begynn sparing av egenkapital tidlig. Det gir deg raskere inngangsbilletten til boligmarkedet.

Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christian Chramer   #EU   #nigeria   #Portugal