SE

DN/Ipsos: Allmänheten om militärt samarbete med Nato och EU

Fler svenskar vill se ett ökat militärt samarbete med Nato, men en majoritet är fortfarande emot ett svenskt Nato-medlemskap. Det visar en undersökning som Ipsos genomfört p? uppdrag av Dagens Nyheter om allmänhetens inställning i fr?gan om militärt samarbete med Nato och EU.
Ipsos har p? uppdrag av Dagens Nyheter genomfört en undersökning om allmänhetens inställning i aktuella försvars- och säkerhetspolitiska fr?gor. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om svenskarnas inställning till försvarspolitiska samarbeten inom EU och med försvarsalliansen Nato.
Ipsos kommentar
Jämfört med v?ren 2008 när Ipsos senast ställde fr?gan för Dagens Nyheters räkning s? anser idag fler svenskar att Sveriges militära samarbete med Nato bör öka.
V?ren 2008 ans?g 22 procent att samarbetet med Nato bör öka. Andelen har nu ökat till 27 procent och ökningen är statistiskt säkerställd.
Skillnaden i attityd mellan män och kvinnor är betydande. 36 procent bland män anser att Sveriges militära samarbete med Nato bör öka, jämfört med 18 procent bland kvinnor.
Vanligaste uppfattningen är fortfarande att samarbetet bör bibeh?llas p? dagens niv? (45 procent). 15 procent anser att det militära samarbetet med Nato bör minska.
Partisympati betyder mycket för inställningen till Nato. Borgerliga väljare och Sverigedemokrater vill oftare att Sveriges militära samarbete med Nato bör öka.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de enda tv? partier vars väljare oftare uppger att samarbetet med Nato bör minska istället för att öka.
En majoritet (56 procent) anser inte att Sverige bör g? med i militäralliansen Nato utan att Sverige bör stanna utanför.
28 procent svarar att Sverige bör g? med i Nato medan 15 procent är osäkra.
Män är tydligt mer positiva till Nato-medlemskap jämfört med kvinnor och stödet för Nato-medlemskap är större bland personer 60 ?r och äldre.
Sverigedemokraternas väljare är mest positiva till Nato-medlemskap följda av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare. Bland Folkpartiets väljare, det mest uttalat Nato-positiva partiet, svarar 37 procent att Sverige bör g? med i Nato.
De rödgröna partiernas väljare är överlag mer negativa till ett svenskt Nato-medlemskap. Mest negativa till Nato-medlemskap är Vänsterpartiets väljare (82 procent emot), följda av Miljöpartiets (63 procent emot) och Socialdemokraternas (62 procent emot).
Läs eller ladda ned undersökningen

M?lgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 18 ?r och äldre.
Ett representativt slumpmässigt urval av svenskar 18 ?r och äldre har intervjuats per telefon under perioden 15 ? 27 april samt 14 ? 25 mars. I mars genomfördes 1163 intervjuer och i april genomfördes 1150 intervjuer.
Fr?gor om undersökningen besvaras av David Ahlin, [email protected], 0707-66 80 92 eller av Johanna Laurin Gulled, [email protected], 0739-50 30 44
Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom sex globala affärsomr?den: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat p? Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com4410Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Almedalsveckan Skolelevers   #Kontaktperson Stig Th