SE

DN/Ipsos: Allmänheten om ekonomiska resurser till försvaret

a8

I väljark?ren som helhet finns en majoritet för att bibeh?lla eller öka de ekonomiska resurserna till försvaret. Det visar Ipsos undersökning, gjord p? uppdrag av Dagens Nyheter om allmänhetens inställning i fr?gan om resurser till Sveriges försvar.
Ipsos har p? uppdrag av Dagens Nyheter genomfört en undersökning om allmänhetens inställning i fr?gan om resurser till Sveriges försvar.

Ipsos kommentar

45 procent tycker att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka medan 36 procent tycker att de bör bibeh?llas p? dagens niv?.

Endast 10 procent svarar att de ekonomiska resurserna till försvaret bör minska.

Bland män finns en majoritet för ökade ekonomiska resurser till försvaret (52 procent) medan 38 procent bland kvinnor vill se ökade ekonomiska resurser.

I gruppen 60 ?r och äldre är stödet för ökade resurser till försvaret starkare (55 procent vill se ökning).

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas väljare svarar oftare än andra (74 procent respektive 67 procent) att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka.

Även bland traditionellt försvarsskeptiska partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet är andelen väljare som vill se minskade resurser till försvaret l?g (21 procent respektive 15 procent).

Undersökningen visar att det idag, bland väljark?ren som helhet, finns en klar majoritet för att bibeh?lla eller öka de ekonomiska resurserna till Sveriges försvar.
Läs eller ladda ned undersökningen

M?lgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 18 ?r och äldre.
Ett representativt slumpmässigt urval svenskar 18 ?r och äldre har intervjuats per telefon under perioden 15 ? 27 april. Totalt genomfördes 1150 intervjuer.
Fr?gor om undersökningen besvaras av David Ahlin, [email protected], 0707-66 80 92 eller av Johanna Laurin Gulled, [email protected], 0739-50 30 44
Om Ipsos:

A to już wiesz?  DN/Ipsos väljarbarometer maj, 2014: Stödet ökar för Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom sex globala affärsomr?den: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat p? Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy