SE

Diligentia är Sveriges bästa fastighetsägare!

Vi har kommit halvvägs i Custice Awards och nu ?terst?r de nationella utmärkelserna. Dagens vinnare av Custice Awards 2013 är de fastighetsägare som f?tt högst medelbetyg i kundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa fastighetsägarna i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Stort grattis!
Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/
Bästa fastighetsägaren i hela Sverige
Diligentia
Baserat p? 44 528 svar under 2013
Stockholm
AMF
Göteborg
Hufvudstaden
Malmö
Wihlborgs
Om Custice Awards
Custice har under flera ?r sammanställt rapporter (ej beställda) om företagskundnöjdhet inom branscherna telekom, dokument och fastighet där vi presenterat topplistor över leverantörer inom dessa branscher.
Eftersom dessa listor varit ett uppskattat inslag med ett stort statistiskt underlag kommer vi nu ?rligen presentera Custice Awards och dela ut utmärkelser till de leverantörerna med högst företagskundnöjdhet. Skillnaden blir att vi nu endast tillkännager vinnaren, den leverantören med högst medelbetyg.
Först ut är Custice Awards 2013 som sammanställer statistik fr?n hela 2013. Custice Awards 2013 vinnare släpps 19-22 maj 2014. Custice Awards inneh?ller c:a 45 kategorier inom telekom, dokumenthantering, inredning, fastighet och säkerhet.
Metod
Custice intervjuar kontinuerligt företag om deras lösningar inom telekom, dokumenthantering, fastighet, inredning, säkerhet, osv. Under 2013 gjorde vi över 13 000 intervjuer med beslutsfattare p? företag.
En av fr?geställningarna handlar om hur nöjda företagen är med sin leverantör (av exempelvis telefoni och dokumenthantering). Företagen sätter betyg (1-5) p? hur nöjda de är med kompetens, pris, problemlösning, service och tillgänglighet. Fr?n dessa svar har vi räknat ut ett medelvärde för alla leverantörers företagskundnöjdhet.
För att statistiskt säkerställa att det finns tillräckligt underlag har vi tagit bort alla leverantörer med mindre än 500 svar nationellt och 30 svar länsvis. Av kvarvarande leverantörer utses i varje kategori en vinnare, som f?tt högst medelbetyg. Vi kommer inte g? ut med n?gra exakta siffror om antal intervjuer per kategori och leverantör eftersom det kan användas av konkurrenter.
S? utfördes sammanställningen
Custice intervjuar kontinuerligt beslutsfattare p? företag i hela Sverige. 2013 intervjuade Custice drygt 13 000 beslutsfattare via telefon om deras lösningar av telefoni, dokumenthantering, fastighet, inredning, säkerhet, vending och it. Dessa intervjuer lagras i v?r databas #fakta.
Custice Awards 2013 bygger p? sammanställningar fr?n intervjuer gjorda 2013. Den fr?geställning som är aktuell är hur nöjda beslutsfattarna är med sin lösning fr?n sin leverantör.
För att statistiskt säkerställa att det finns tillräckligt underlag har Custice tagit bort alla leverantörer med mindre än 500 svar nationellt och 30 svar länsvis. Av kvarvarande leverantörer utses en vinnare i varje kategori, som f?tt högst medelbetyg. Custice kommer inte g? ut med n?gra exakta siffror om antal intervjuer per kategori och leverantör eftersom det kan användas av konkurrenter.
För att ge n?gon typ av referens har 18 950 svar sammaställts i kategorin ?bästa leverantör av dokumenthanteringstjänster i hela Sverige? samt 18 925 svar sammanställts i kategorin ?bästa leverantör av telefonitjänster i hela Sverige?.
Fr?geställningen om företagskundnöjdhet av dokument- och telefonileverantörer inneh?ller fr?gor om hur nöjda de är med leverantörens ?kompetens?, ?pris?, ?problemlösning?, ?service? och ?tillgänglighet?. Inredning och fastighet har egna varianter där det exempelvis fr?gas om nöjdhet med fastighetsägaren (fastighet) och nöjdhet med kontorsmiljö (inredning).

Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 184 000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Madeleine Neil   #Reach Concordance   #Uppsala Health Summits   #Uppsala Universitet