SE

DGE och Ume? Universitet i sammarbete

Dagens energilagringsmoduler, baserade p? batterier och superkondensatorer, är b?de dyra och komplicerade att tillverka. Dessutom m?ste laddningsniv?n kunna fördela sig jämnt emellan de ing?ende energilagringscellerna, för att undvika överladdning och kortslutningar, och för det krävs balanseringskretsar som övervakar modulerna. Tryckt elektronik kan bana väg för en ny, billigare och effektivare metod.

– Metoden är monolitisk integrering som har använts för att integrera komponenter p? kiselchip sedan början av 1960 talet. Nu vill vi tillämpa detta koncept för energilagringsmoduler, säger Mats Sandberg, projektledare p? Acreo Swedish ICT.
Monolitiskt integrerade kretsar, s? kallade IC-kretsar, har utvecklats enormt till gagn för industri och samhälle. Det nya FoI-projektet MODULIT syftar till att tillverka monolitiskt integrerade energilagringsmoduler, det vill säga energilagringselektroder och balanseringskretsar p? ett gemensamt substrat.
– Behovet av ett lätt och volymsn?lt energilager, som lätt kan integreras med elektroniken, har eftersökts länge. Modulitprojektet kan vara det som leder oss mot nästa generations kostnadseffektiva energilagringsteknologi som minimerar miljöbelastningen, säger Lars Hoffman, sakkunnig inom elektrokemiska energilager och elektriska drivsystem.
Den kompetens som behövs för att lyckas, t ex tryckt elektronik och materialvetenskap, finns hos projektgruppens medlemmar; Acreo Swedish ICT (PL), KTH, Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Innventia och SICS East Swedish ICT. Projektet löper p? fyra ?r har en budget p? 16 MSEK och finansieras av Energimyndigheten.
För ytterligare information:
Mats Sandberg, Acreo Swedish ICT AB
Tel. 076-115 88 59
[email protected]

Mer om tekniken:
I monolitisk integrering kan man tillverka och koppla samman ett stort antal komponenter genom ett f?tal tillverkningssteg som kan vara gemensamma för m?nga komponenter och ledningsbanor. För komplexa system med m?nga ing?ende komponenter blir det billigare att integrera system monolitiskt jämfört med om man skulle montera och sammankoppla enstaka (diskreta) komponenter. Monolitisk integrering kräver att ing?ende komponenter kan tillverkas p? ett gemensamt substrat. Inom elektronikvärlden har monolitisk integrering förenklat tillverkningen av komplexa system med m?nga komponenter ända sedan konceptet uppfanns i början av 1960 talet, en utveckling som inte bara inneburit en industriell revolution utan ocks? p?verkat samhället p? m?nga sätt. Inspirerat av denna utveckling syftar Modulit till att förändra de ekonomiska förutsättningarna för elektrokemisk energilagring genom monolitisk integrering av energilagringsmoduler.

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en h?llbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. V?r spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Bifogade filer
4260Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy