SE

“Det mest progressiva vattenbolaget i Afrika” f?r 2014 ?rs Stockholm Industry Water Award

2014-05-28 12:15 Stockholm International Water Institute (SIWI) eThekwini Water & Sanitation, det kommunala vattenbolaget i sydafrikanska Durban, har utsetts till 2014 ?rs vinnare av Stockholm Industry Water Award, för sitt banbrytande och rättighetsbaserade sätt att tillhandah?lla vatten- och sanitetstjänster. "Utmärkelsen är ett erkännande av det arbete som hela v?rt team har lagt ner under de senaste 22 ?ren och en oerhörd ära för alla oss i Durban".

Dakar och Stockholm (28 maj 2014) ? eThekwini Water & Sanitation, det kommunala vattenbolaget i sydafrikanska Durban, har utsetts till 2014 ?rs vinnare av Stockholm Industry Water Award, för sitt banbrytande och rättighetsbaserade sätt att tillhandah?lla vatten- och sanitetstjänster.
“Utmärkelsen är ett erkännande av det arbete som hela v?rt team har lagt ner under de senaste 22 ?ren och en oerhörd ära för alla oss i Durban”, säger Neil Macleod, chef för eThekwini Water and Sanitation.
Sydafrikas grundlag fr?n 1996, hyllad som förebild för sitt inkluderande av l?ngtg?ende sociala rättigheter, fastställde den mänskliga rättigheten till rent vatten. Landets lokala myndigheter gavs i uppdrag att omsätta detta i praktiken. Kort därefter utökade Durban, en av landets största städer, sitt förvaltningsomr?de till att omfatta 3,5 miljoner människor, varav ett flertal bodde p? landsbygden med d?lig tillg?ng till vatten- och sanitetstjänster. Kommunen eThekwini bestämde sig för att anta denna utmaning direkt.
Under de senaste 14 ?ren har ytterligare 1,3 miljoner människor i Stor-Durban anslutits till vattenledningsnätet och 700 000 människor har f?tt tillg?ng till toaletter.
I enlighet med den grundlagsstadgade rätten till vatten och med fortsatt fungerande finanser har fattiga familjer kostnadsfritt f?tt tillg?ng till grundläggande vatten- och sanitetsförsörjning, medan de hush?ll som väljer högre service- och förbrukningsniv?er f?r betala vad det faktiskt kostar.
eThekwini Water and Sanitation har med framg?ng levererat grundläggande service till en växande och varierad befolkning och ligger i framkant med forskning kring tekniska och sociala lösningar. Ett exempel är ett vattenkraftprojekt: i stället för tryckreduceringsventiler i branta huvudvattenledningar har bolaget installerat miniturbiner som nyttjar övertrycket till att producera el. eThekwinis vattenbolag arbetar ocks? med innovativa kretsloppslösningar genom att omvandla urbant avlopp till lantbruksresurser samt insamling av regnvatten.
Resultatet är en av världens mest progressiva vattenbolag. Den öppna inställningen till att testa och implementera innovativa lösningar för s?väl tekniska som sociala utmaningar kring vatten- och sanitetsförsörjning har gjort eThekwini till en global föreg?ngare. En samarbetspartner säger att “eThekwinis ledare har v?gat satsat p? nya och riskfyllda metoder för att testa innovationer som kommer ge l?ngsiktiga fördelar för befolkningen. De flesta kommuner drar sig för att testa idéer som ligger utanför ramarna och fokuserar p? rutinmässig förvaltning.”
“eThekwini är föreg?ngare i arbetet med att tillhandah?lla tillräckligt med vatten för att upprätth?lla mänskligt liv, i enlighet med den sydafrikanska konstitutionen och nu även en del av den nationella lagstiftningen. De metoder som eThekwini Water and Sanitation har använt och resultaten de uppn?tt är str?lande exempel för de m?nga samhällen världen över som st?r inför liknande utmaningar”, säger juryn för Stockholm Industry Water Award (SIWA) i sin motivering.
Avdelningen Water and Sanitation p? kommunen eThekwini upprättades 1992.De förvaltar vatten- och sanitetstjänster för de 3,5 miljoner människor som bor i Durban-omr?det, och samarbetar med n?gra av världens ledande aktörer och kunskapsnätverk inom vatten och sanitet s?väl som inom utveckling, t.ex. Bill & Melinda Gates Foundation, Världsbanken, University of KwaZulu-Natal, Borda, Eawag och DHI. Deras metoder har använts i hela landet och runtom i södra Afrika. Representanter för eThekwini delar framg?ngsrikt med sig av sina upptäckter och arbetsmetoder.
SIWA ? uppmärksammar förträfflighet inom vattenrelaterade fr?gor p? företag
Priset Stockholm Industry Water Award (SIWA) instiftades 2000 för att stimulera och belöna banbrytande vattenrelaterade företagsinsatser som genom förbättrad produktion, uppfinningar och effektiv riskhantering bidrar till smart vattenhantering. Priset instiftades i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Priset stöds även av International Water Association (IWA) och Världsnaturfonden (WWF).
Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett Stockholmsbaserat policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik. SIWI grundades 1991 och genomför forskning, samlar formell kunskap och ger r?d. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm och st?r som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.

1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy