SE

Det dolda bist?ndet? Ny rapport fr?n Global Utmaning

Det behöver inte handla om n?got märkvärdigare än en banköverföring eller n?gra sedlar i ett kuvert. Änd? lyfts remitteringarna g?ng p? g?ng fram som den mest handgripliga kopplingen mellan migration och utveckling. Pengar som migranter skickar till anhöriga mellan och inom länder är en företeelse som har kommit att revolutionera synen p? den globala migrationens utvecklingsbidrag. Att vi i Sverige, ett framst?ende bist?ndsland med en förh?llandevis öppen migrationspolitik har talat s? lite om remitteringar är märkligt
Vad är remitteringar?
Vilka är människorna som skickar och tar emot remitteringar?
Kan man verkligen säga att remitteringar leder till utveckling?
Är de ett alternativ till det statliga bist?ndet?
Bidrar de till ökad ekonomisk jämlikhet ? eller tvärtom?
Och hur p?verkas samhällen p? s? vitt spridda platser som Thailand, Kap Verde, Baltikum, Etiopien, Nicaragua och Kroatien av remitteringsflöden?
Dessa fr?gor och m?nga fler besvaras när Global Utmaning knyter ihop fem ?r av forskning, kunskapsspridning och policyverksamhet i en skrift som tar ett brett grepp p? ett av migration- och utvecklingsdebattens mest centrala begrepp: remitteringar.
I skriften bidrar ?tta svenska och internationella experter med sin bild av remitteringars betydelse för samhällens utveckling i spridda delar av världen.
I en skrift som syftar till att väcka nyfikenhet, belysa aktuella politiska och sociala aspekter av remitteringar och uppmuntra till diskussion behandlas översiktligt remitteringarnas omfattning, utvecklingseffekter och kopplingar till bist?nd och makroekonomiska tendenser, liksom vilka det är som remitterar och hur.
Gästskribenter: Lisa Pelling, Lisa Andersson, Charlotta Hedberg, Lisa ?kesson, Per Fröberg, Charles Woolfson, I?igo Moré, Adela Poprzenovic.
Redaktörer: Andrea Monti och Veronica Nordlund
Ladda ner skriften digitalt eller beställ den fr?n [email protected]
Allt relaterat material finns p? www.globalutmaning.se

Global Utmaning är en frist?ende tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk fr?n samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar p? de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ingela Lindqvist   #Katarina Jacobson   #Lena Ek   #MW