SE

Demoskops väljarbarometer för september

I Demoskops/Expressens första väljarbarometer för september är förändringarna i förh?llande till augustimätningen sm?.
Avst?ndet mellan blocken ökar n?got igen och det skiljer nu 11,5 procentenheter till de rödgrönas fördel (48,4% mot 36,9%). Om vi istället jämför de tv? sidor som mest förekommer i regeringsdiskussionen, d v s Socialdemokraterna och Miljöpartiet kontra Alliansen s? är läget 41,3% mot 36,9%. Just den matchen är alltjämt i högsta grad levande.
Att Alliansen med en och en halv vecka kvar till valet skulle bli större än de rödgröna är först?s ytterst osannolikt. D? räcker det inte med en rejäl spurt, det kräver snarare dramatiska omvärldshändelser som berör säkerheten eller ekonomin.
Att väljaropinionen nu snarast förefaller stabilisera sig är först?s en rejäl besvikelse för Allianssidan, som behöver alla signaler man kan f? om att valet ska bli jämnt och spännande. De största fr?getecknen inför valet ser nu ut att vara:
– Kommer de rödgröna f? egen majoritet?
– Kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans bli större än Alliansen?
– Kommer n?got av riksdagspartierna ?ka ur riksdagen?
De senaste mätningarna antyder att de rödgröna kommer f? sv?rt att f? egen majoritet.
Moderaterna (22,2%, -1,2 procentenheter) tappar nu ?ter n?got. Även Folkpartiet (5,1%, -0,5) och Centerpartiet (4,6%, -0,1) tappar marginellt, medan Kristdemokraterna (5,0%, +1,4) g?r fram?t.
Kristdemokraternas ökning antyder väljarna nu börjar ta valbeslut och att stödrösterna blir synliga. Kristdemokraterna har inte i Demoskops mätningar n?tt s? höga niv?er sedan valet 2010. Traditionen att stödrösta p? Kristdemokraterna har l?ng historik, medan motsvarande aktivitet för att stödja Centerpartiet inte har varit aktuell i samma utsträckning. Det ökar risken för tappad riksdagsstatus, men partiet har ? andra sidan varit relativt stabilt över spärren under senare tid. Folkpartiets kräftg?ng fortsätter samtidigt som skolfr?gan tillhör valets absolut viktigaste. Man är nu l?ngt fr?n att äga sakfr?gan, d v s vara det parti som har störst förtroende i skolfr?gor.
P? den rödgröna sidan prickar Socialdemokraterna (30,7%, +0,8 procentenheter) valresultatet fr?n 2010 och man ökar marginellt i förh?llande till den senaste mätningen. Sm? ökningar kan skönjas även för Vänsterpartiet (7,2%, +0,7) och Miljöpartiet (10,6%, +0,8).
Sverigedemokraterna (10,8%, -1,4) tappar fr?n den senaste mätningens toppniv?, men är alltjämt över 10% och tävlar med Miljöpartiet om positionen som tredje största parti. I förh?llande till valet 2010 finns strömmar fr?n samtliga riksdagspartier med undantag av Miljöpartiet. Bland de som d? röstade p? Sverigedemokraterna är lojaliteten mot partiet stor. Här syns inte n?got ?terflöde till Alliansen, medan n?gra nu istället skulle rösta p? Socialdemokraterna. Även Feministiskt Initiativ (2,5%, -0,5) g?r bak?t och n?r nu sin hittills lägsta niv? sedan vi började redovisa deras stöd. Möjligheterna att n? riksdagen börjar se alltmer avlägsna ut. Inför det perspektivet ökar partiets sv?righeter att mobilisera väljare ytterligare.
Andelen osäkra har under de tv? senaste mätningarna varit lägre än under v?ren, som präglades av en mycket hög grad av osäkerhet. Att de 15,2% som nu betecknar sig som osäkra skulle ligga i potten som röster att fördela är n?got av en illusion. Här ska de som vill se större opinionssvängningar inte göra sig alltför stora förhoppningar. Upp emot 20% röstar inte, och en stor del av dessa ?terfinns i gruppen osäkra.
För de tv? största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, är stödet mellan könen relativt jämt fördelat. Moderaterna har även en ?ldersfördelning som liknar väljarbasen i stort, medan Socialdemokraterna lutar sig tungt mot äldre väljare. Liksom i det senaste valet har partiet ocks? ett mycket begränsat stöd bland välutbildade storstadsbor, medan det omvända gäller för Moderaterna. Socialdemokraternas brist p? stöd bland unga väljare kompenseras p? den rödgröna sidan av Miljöpartiet och Vänsterpartiet som b?da har ett starkare stöd bland unga än äldre.
Inget av de nu aktuella valmanifesten har haft möjlighet att f? genomslag i mätningen.
Om undersökningen
M?lgrupp: Den röstberättigade allmänheten

Fr?ga: Vilket parti skulle du rösta p? om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande fr?gorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst d?ligt?)

Undersökningsperiod: 25 augusti ? 2 september 2014.

Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat p? telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hush?ll ersätts inte av annan person i samma hush?ll.

Antal genomförda intervjuer: 1 250.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten p? kön, ?lder, parti i senaste riksdagsval samt hush?llsstorlek.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

Statistisk säkerhet: Inga signifikanta skillnader i förh?llande till augustimätningen

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy