SE

Demoskops väljarbarometer för juli

2014-07-04 08:05 Demoskop AB Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i väljaropinionen efter EU-valet. Allianspartierna gör en marginell ?terhämtning fr?n förra m?nadens bottennotering (34,5). En n?got större ökning syns bland de rödgröna partierna (52,3), som beh?ller den majoritetsposition de haft i samtliga mätningar under ?ret.

Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i väljaropinionen efter EU-valet. Allianspartierna gör en marginell ?terhämtning fr?n förra m?nadens bottennotering (34,5, +0,2). En n?got större ökning syns bland de rödgröna partierna (52,3, +2,0), som beh?ller den majoritetsposition de haft i samtliga mätningar under ?ret. Detta innebär att avst?ndet mellan blocken ökar ytterligare till sammanlagt 17,8 procentenheter.
De svaga allianssiffrorna förklaras av Moderaternas nedg?ng i väljarstöd. Efter EU-valet syntes en betydande nedg?ng för Moderaterna i förra m?nadens mätning. I julimätningen gör partiet visserligen en mindre ?terhämtning men ligger alltjämt kvar p? en jämförelsevis l?g niv? (19,4, +0,9). Det är en niv? som i stort motsvarar läget när Fredrik Reinfeldt tog över partiledarposten i oktober 2003, och innebär en sv?rt utg?ngspunkt inför valrörelsens slutskede. Folkpartiet stärks n?got i julimätningen (6,5, +0,8). Den längre trenden för partiet har varit p?fallande rak, utan vare sig n?gra tydliga upp- eller nedg?ngsmönster. En ljuspunkt för allianssidan är att b?de Kristdemokraterna (4,2, -0,6) och Centerpartiet (4,5, -0,8) klarar fyraprocentsspärren för andra m?naden i rad. För b?da dessa partier syntes uppg?ngar efter EU-valet, som i viss m?n ser ut att best? även i julimätningen.
P? den rödgröna sidan syns en viss ?terhämtning för Socialdemokraterna, som gjorde en nedg?ng efter EU-valet, men som nu ?ter tar sig över 30-procentsstrecket (31,5, +2,4). Vänsterpartiet, som tidigare i under v?ren har haft en uppg?ngstrend, backar n?got i julimätningen (7,2, -0,9). Istället är det Miljöpartiet som g?r fram?t i julimätningen (13,6, +0,6). Endast vid ett tillfälle, januari 2012, har ett högre värde för partiet uppmätts i väljarbarometern. Den längre uppg?ngen för Miljöpartiet best?r inte bara av flöden inom den rödgröna sidan, utan partiet ser ocks? ut att ha vunnit nya väljare fr?n andra sidan blockgränsen, även fr?n Moderaterna.
Sverigedemokraterna tappar n?got av uppg?ngen som syntes efter EU-valet (9,2, -0,8). Det är strategiskt viktigt för partiet att öka bland socialdemokratiska väljare, men denna ambition tycks inte ha lyckats i n?gon större utsträckning. D? partiets opinionstillväxt huvudsakligen handlar om tidigare alliansväljare innebär det att den eftersträvade v?gmästarställningen inte har uppn?tts i v?rens mätningar. Feministiskt initiativ backar i julimätningen (2,8, -1,6) fr?n den toppnotering som syntes efter EU-valet. Opinionsstödet för partiet har varit mycket snabbföränderligt under v?ren, och det g?r inte i dag att bedöma om partiet n?dde en topp i och med EU-valet, eller om stödet ?nyo kommer att vända upp när valrörelsen tar fart.
– För Moderaternas del f?r man säga att fr?nvaron av förändring är d?liga nyheter. Junimätningen bjöd p? en kalldusch där misslyckandet i EU-valet bet sig fast även i riksdagsopinionen. Nu ser det ut som om mönstret h?ller i sig. Det är inget lyckat utg?ngsläge inför valrörelsen. Tiden för att vända läget är p? väg att rinna ut.
– Den rödgröna uppg?ngen handlar om Miljöpartiets och Vänsterpartiets framg?ngar, medan lyftet för Socialdemokraterna helt har uteblivit. Det innebär ett sv?rt läge för Stefan Löfven om dagens siffror skulle bli valresultat. Än besvärligare blir sitsen om Feministiskt initiativ börjar växa igen.

Om undersökningen:
M?lgrupp: Den röstberättigade allmänheten
Fr?ga: Vilket parti skulle du rösta p? om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande fr?gorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst d?ligt?)
Undersökningsperiod: 24 juni ? 2 juli 2014.
Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat p? telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hush?ll ersätts inte av annan person i samma hush?ll.
Antal genomförda intervjuer: 1 252.
Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten p? kön, ?lder, parti i senaste riksdagsval samt hush?llsstorlek.
Beställare: Expressen.
Mätinstitut: Demoskop.
Statistisk säkerhet: Inga signifikanta förändringar fr?n förra m?naden.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
41900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy