SE

Demoskops väljarbarometer för februari

2014-02-10 08:49 Nordens Välfärdscenter ?Fattigdomen är förfärlig. Av all s? kallad yttre olycka är det nog den, som verkar djupast in?t.? S? skriver Hjalmar Söderberg i Doktor Glas, ?ret är 1905.

?Fattigdomen är förfärlig. Av all s? kallad yttre olycka är det nog den, som verkar djupast in?t.? S? skriver Hjalmar Söderberg i Doktor Glas, ?ret är 1905.
“Allergiska barn har starka intresseföreningar och föräldragrupper som för deras talan. Som samlar in, alstrar kunskap. P?verkar barnens situation. Hundar bak i bussen, allergiska barn framme. Inga nötter i skolan. Samhället lyssnar, och agerar inkluderande. Barn i ekonomisk utsatthet har ingen intresseförening som för deras talan. Inga starka föräldragrupper. De är hänvisade till enskilda tjänstemän om och när de far illa. Vad innebär det att ha för lite pengar?”
Läs Alakoskis krönika i NVC:s publikation om barnfattigdom. Här finns även faktaartiklar av Tone Fl?tten och Tapio Salonen, personporträtt, projektbeskrivningar, intervju med Finlands omsorgsminister Susanna Huovinen och Färöarnas premiärminister Kaj Leo Holm Johannesen m.m.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy