SE

Demoskops väljarbarometer för augusti

2014-08-23 09:15 Demoskop AB Kampen mellan de b?da huvudalternativen tätnar och det skiljer nu 8,9 procentenheter till de rödgrönas fördel. Efter det mycket l?ga stödet för Moderaterna i juni och juli ökar nu partiet p? nytt, medan det g?r sämre för de mindre Allianspartierna. Socialdemokraterna tappar ?ter, men även de övriga rödgröna backar. Tydligast är nedg?ngen för Miljöpartiet.

Efter att rörelserna i opinionen s?väl före som efter semestern varit anmärkningsvärt sm?, visar Demoskops/Expressens extra väljarbarometer för augusti förändringar p? nytt.
Kampen mellan de b?da huvudalternativen tätnar och det skiljer nu 8,9 procentenheter till de rödgrönas fördel (46,2% mot 37,3%), som dock nu är l?ngt fr?n egen majoritet. Relevansen i jämförelsen kan dock ifr?gasättas alltmer när diskussionen kring regeringsbildningen intensifieras. B?da sidor är överens om att Sverigedemokraterna är Svarte Petter som regeringsunderlag, men även Vänsterpartiet kan genom det ökade tonläget kring välfärdsföretagande och ultimativa krav p? regeringsställning komma att bli isolerade fr?n s?väl regeringsdiskussionen som möjligheterna att utgöra regeringsunderlag. I matchen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet ? ena sidan och Alliansen ? den andra är ställningen nu 39,7% mot 37,3%, allts? i det närmaste helt jämnt. Opinionsläget antyder alltmer att ett blocköverskridande samarbete kan bli aktuellt efter valet.
Efter det mycket l?ga stödet för Moderaterna i juni och juli ökar nu partiet (23,4%, +4,0 procentenheter) p? nytt, medan det g?r sämre för de mindre Allianspartierna. Folkpartiet (5,6%) tappar 0,9 procentenheter och Kristdemokraterna (3,6%) 0,6 procentenheter och är därmed ?ter under riksdagsspärren. Stödet för Centerpartiet (4,7%) är i stort oförändrat (+0,2).
Socialdemokraterna (29,9%, -1,6 procentenheter) tappar ?ter, men även de övriga rödgröna backar. Tydligast är nedg?ngen för Miljöpartiet (9,8%, -3,8), medan Vänsterpartiet (6,5%, -0,7) tappar marginellt.
Sverigedemokraterna (12,2%) ökar med 3 procentenheter och n?r därmed sin hittills högsta niv? i Demoskops mätningar.
Feministiskt Initiativ (3,0%, -0,2) har tappat fart men har alltjämt möjligheter att klara riksdagsspärren. Utifr?n omvärldshändelserna finns dock risken att partiets kärnfr?ga marginaliseras.
I jämförelse med valet 2010 är SD den tydliga nettovinnaren, och M p? motsvarande sätt den stora förloraren. MP ligger, trots tapp, alltjämt klart över valresultatet, medan C och KD ligger klart under.
Allianspartierna har ocks? under l?ng tid ?terkommit till fr?gan om regeringsalternativ. Den fr?gan har inte tidigare p?verkat väljarna i n?gon större utsträckning, men när vi nu närmar oss valet är det möjligt att regeringsperspektivet f?r ett större fotfäste som en aspekt att ta hänsyn till. Dramatiken lär öka framöver.

A to już wiesz?  Rekordm?nga byggstarter för HSB Göteborg

Om undersökningen:

M?lgrupp: Den röstberättigade allmänheten
Fr?ga: Vilket parti skulle du rösta p? om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande fr?gorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/Vilket parti tycker du är minst d?ligt?)
Undersökningsperiod: 15 ? 21 augusti 2014.
Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat p? telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hush?ll ersätts inte av annan person i samma hush?ll.
Antal genomförda intervjuer: 1 000.
Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten p? kön, ?lder, parti i senaste riksdagsval samt hush?llsstorlek.
Beställare: Expressen.
Mätinstitut: Demoskop.
Statistisk säkerhet: Signifikanta skillnader i förh?llande till julimätningen är Miljöpartiets och de rödgrönas nedg?ng samt Sverigedemokraternas och Moderaternas uppg?ng

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy