SE

Demoskops boprisindikator för februari

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Krambo har kommit överens om nya hyror 2014. Krambo hade yrkat p? en hyreshöjning p? 2,45 procent. Efter förhandlingar kom parterna överens om en hyreshöjning p? 1,35 procent fr?n första mars 2014.
? Vi har haft rätt tuffa förhandlingar, men jag tycker änd? att vi kommit fram till en ganska rimlig lösning. 1,35 procent är en relativt l?g hyreshöjning sett till riksgenomsnittet som ligger p? 1,63 procent. Krambo jobbar h?rt med underh?llet och har en plan som de följer, säger Conny Säker, förhandlare p? Hyresgästföreningen.
Överenskommelsen innebär att en lägenhet som har en m?nadshyra p? 4 000 kronor f?r en hyreshöjning p? 54 kronor per m?nad. En lägenhet med en m?nadshyra p? 5 000 kronor f?r en hyreshöjning p? drygt 67 kronor per m?nad.
Hyresgästföreningen region Norrland förhandlar hyrorna för drygt 120 000 lägenheter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi förhandlar med b?de allmännyttiga och privata bostadsföretag.
För mer information:
Conny Säker, förhandlare, Hyresgästföreningen region Norrland, 073-059 06 96

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.
V?rt grundläggande m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.21300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clarion Collection-kedjan   #Hotel Carlscrona   #Johanna Hellstr   #Nordic Choice Hotels