SE

Demoskops boprisindikator för april

2014-04-08 08:57 Demoskop AB Hush?llen tror p? fortsatt stigande bostadspriser Fler hush?ll ser mer positivt p? bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för april 2014. Boprisindikatorn stiger till 55. Hush?llen tror att reporäntan ligger p? 0,89 procent om ett ?r och fyra procent planerar att binda räntan.

Hush?llen tror p? fortsatt stigande bostadspriserFler hush?ll ser mer positivt p? bostadsmarknaden.Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för april 2014. Boprisindikatorn stiger till 55. Hush?llen tror att reporäntan ligger p? 0,89 procent om ett ?r och fyra procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje m?nad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter ocks? vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har n?gra, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hush?ll som tror p? stigande priser och andelen som tror p? fallande priser.
Indikatorn ligger i aprilmätningen p? 55 vilket är en ökning med en enhet fr?n förra m?naden.
Av de tillfr?gade hush?llen svarar 65 procent att de tror p? stigande bostadspriser under det kommande ?ret mot förra m?nadens 66. Andelen som tror p? fallande priser har minskat till 10 procent mot förra m?nadens 12 procent. Andelen som tror p? stillast?ende priser ökar till 18 procent, att jämföra med 17 procent förra m?naden.
Av de tillfr?gade hush?llen svarar 65 procent att de tror p? stigande bostadspriser under det kommande ?ret mot förra m?nadens 66. Andelen som tror p? fallande priser har minskat till 10 procent mot förra m?nadens 12 procent. Andelen som tror p? stillast?ende priser ökar till 18 procent, att jämföra med 17 procent förra m?naden.
Av de hush?ll som har helt eller delvis rörlig ränta p? sina l?n svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande trem?nadersperioden. Det är samma niv? som under förra m?naden.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
?Resultatet visar att förra m?nadens kraftiga uppg?ng inte var n?gon tillfällighet. I stället st?r sig resultatet och förstärks till och med ytterligare n?got.?
?Hush?llen uppfattning om den framtida reporäntan har varit stabil de senaste m?naderna. Liksom de flesta av marknadens aktörer tror hush?llen att reporäntan kommer att vara fortsatt mycket l?g under det närmaste ?ret.?
Synen p? bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten p? regional niv? ligger p? 69 i Stockholmsomr?det, samma niv? som förra m?naden. I Sk?ne ligger indikatorn nu p? 48 en kraftig uppg?ng fr?n 34 förra m?naden. I Västra Götaland är indikatorn 53 vilket är en uppg?ng med tre enheter fr?n förra m?naden (genomsnittliga värden av de tv? senaste m?naderna).
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs m?natligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 25 mars till 2 april.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy