SE

Delade värderingar viktigt för de anställda

a8

I en ny undersökning fr?n CareerBuilder.se uppger nio av tio att det är viktigt att de delar sin arbetsgivares värderingar. Men i samma undersökning uppger var fjärde att de inte tycker att deras arbetsgivare förmedlar sina värderingar till företagets anställda.

Värderingar är viktiga för organisationer eftersom de sätter ramar och riktlinjer utifr?n vilka medarbetarna arbetar, integrerar med varandra och fattar beslut i det dagliga arbetet. Vikten av värderingar är även n?got som de anställda själva bekräftar. 90 procent av de 5 628 som deltagit i Careerbuilders undersökning uppger att det är viktigt att de delar sin arbetsplats värderingar. 16 procent anser att det är helt avgörande. 24 procent av de tillfr?gade tycker ? andra sidan att företaget de arbetar p? är mindre bra eller rent av d?liga p? att förmedla sina värderingar till de anställda.

Det kan tyckas oroande sett till vikten det har vid rekryteringar och i det dagliga arbetet, menar Johan Hasslert, marknadschef p? CareerBuilder.se.
? Värderingar är viktiga för organisationer eftersom de sätter ramar och riktlinjer utifr?n vilka medarbetarna arbetar, integrerar med varandra och fattar beslut i det dagliga arbetet, säger han.
Undersökningen visar även att 34 procent av de tillfr?gade ?ngrar att de bytte jobb utifr?n företagets värderingar. Att inte trivas i den nya företagskulturen är den tredje största anledningen till att ?ngra ett karriärsteg. I topp kommer att arbetsbeskrivningen inte matchade arbetsuppgifterna och därefter att inte trivas med den nya chefen.
Företagens utmaning är att f? värderingarna att leva i hela organisationen och att f? medarbetarna att bli s? kallade kulturbärare, anser Johan Hasslert:
? En bra företagskultur ökar motivation och produktivitet, samt ger medarbetarna en känsla av att de är en del av n?got meningsfullt. Medarbetare som m?r bra och trivs jobbar bättre, säger han.

A to już wiesz?  Uppsalas bostadsmarknad mycket varierad

CareerBuilder är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad rekrytering och publicerar varje m?nad över 9000 lediga tjänster p? www.careerbuilder.se.
CareerBuilder är även huvudarrangör för Career Days, Nordens största karriärevent som riktar sig främst mot akademiker verksamma inom Data/IT, ekonomer och ingenjörer. Under 2013 anordnas Career Days i Scandinavium i Göteborg, Ericsson Globe Arena i Stockholm samt i Malmö Arena i Malmö.
CareerBuilder ger sedan 2004 även ut boken ?Jobbguiden? gratis till sista?rsstudenter inom ekonomi, juridik, teknik & data p? samtliga universitet och högskolor i Sverige.
CareerBuilder erbjuder lösningar inom:
– Platsannonsering och onlinerekrytering
– Employer Branding online och offline
– Kundanpassade lösningar för kandidatattraktion
För mer information:
www.careerbuilder.se | www.careerdays.nu | [email protected] | 08-522 167 00
016370Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy