SE

Debatt: Fika med oss för en rättvisare värld!

I dag är det fikadagen Fairtrade Challenge. D? skriver Sveriges kristna r?d och Fairtrade Sverige i Kyrkans tidning p? debattsidan med uppmaning till ett ökat engagemang för rättvisefr?gor:
I dag p? fikadagen Fairtrade Challenge blir den hundrade församlingen i Sverige diplomerad till Kyrka för Fairtrade. De val vi som församlingar och individer gör här i Sverige f?r direkta konsekvenser för människor i länder med utbredd fattigdom.
M?nga av dem som varje kväll g?r och lägger sig hungriga är ocks? de som producerar v?ra livsmedel. Orättvisan är stor och utmaningen att utrota fattigdom är arbetskrävande men inte omöjlig. Fairtrade Sverige har nyligen släppt en bananrapport som visar p? de problem som finns inom bananindustrin gällande usla arbetsvillkor och bristen p? mänskliga rättigheter. Samtidigt visar rapporten att det finns ett stort intresse för konsumenter i Sverige att göra h?llbara val.
Fortfarande har m?nga bananodlare inte r?d att ställa ordentligt med mat p? bordet eller möjlighet att täcka familjens basbehov som utbildning, hälso- och sjukv?rd. M?nga anställda utsätts ocks? för usla arbetsvillkor och det utbredda användandet av kemiska bekämpningsmedel utgör en fara b?de för de som arbetar direkt med bananodlingen och deras närmiljö.
Människor i Sverige är stora konsumenter av bananer. Svenska konsumenter äter i genomsnitt 17 kilo bananer per person och ?r, men än s? länge är endast 1 av 10 bananer Fairtrade-märkta. M?nga församlingar har regelbundna eller tillfälliga inköp, kanske framförallt till barn- och ungdomsgrupper eller scouterna. Fairtrade-märkningen är ett sätt för oss som medskapare i Guds rike att vara med och bekämpa fattigdom genom v?ra dagliga val i butiken. Handel är ett oerhört kraftigt verktyg för att lyfta människor ur fattigdom, om den sker p? rättvisa villkor.
Genom att köpa Fairtrade-märkta produkter kan vi b?de som församlingar och privata hush?ll bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina egna arbets- och levnadsvillkor. De som odlat den Fairtrade-märkta bananen har f?tt ett minimipris som ska täcka kostnaden för en h?llbar produktion. Utöver detta utg?r ocks? en Fairtrade-premie som används för investeringar i lokalsamhället, som utbildning, bostäder och hälsov?rd. För enskilda individer innebär det en bra och säker arbetsmiljö, att deras barn f?r möjlighet att studera vidare och att de f?r tillg?ng till gratis sjukv?rd med utbildad personal.
I dag diplomeras Redbergskyrkan i Equmeniakyrkan som Sveriges hundrade Kyrka för Fairtrade. P? söndag f?r ytterligare tv? församlingar, Hortlax församling i Svenska kyrkan Lule? stift och Moheda Missionsförsamling ta emot sitt diplom. Det är glädjande att m?nga församlingar i fyra olika samfund, fr?n Gunnarsbyn i Norrland till Malmö har valt att ta ett steg för Fairtrade och strukturera sitt arbete med rättvis handel genom diplomeringen som har funnits sedan 2009. Den ekumeniska rörelsen kring rättvis handel har l?ng och stark tradition. Samtidigt behöver vi ocks? p?minna oss om vad som är v?r drivkraft och framtida förhoppning ? rättvis handelsrörelsen finns för att vi inte ska behöva finnas.
När vi gläds ?t att det finns hundra diplomerade församlingar vet vi ocks? att det är först när vi blir ännu fler som väljer Fairtrade-märkta och rättvist handlade produkter som reella förändringar kan ske. M?nga Fairtrade-certifierade producentorganisationer kan fortfarande bara sälja en liten del av sin produktion som Fairtrade vilket gör att premien de f?r som certifierade odlare är förh?llandevis liten.
Bananodlaren i Ghana och medlemmen i en kyrka i n?gonstans i Sverige är en del av en kyrka som inte känner n?gra landgränser. När vi möts i gemenskap kring fikabordet i v?ra församlingar blir vi p?minda om att vi är en del av en världsvid kyrka. L?t oss med den insikten g? fr?n ord till handling och l?ta fikaborden i v?ra kyrkor stolt lysa av Fairtrade-märkta produkter ? i dag p? fikadagen Fairtrade Challenge och alla andra dagar.
Magdalena Streijffert
generalsekreterare Fairtrade Sverige
Pelle Hörnmark
förest?ndare, Pingst
Antje Jackelén
ärkebiskop, Svenska kyrkan
Lasse Svensson
kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Marie Willermark
ledare, Frälsningsarmén
Karin Wiborn
generalsekreterare, Sveriges kristna r?d
Eva-Maria Munck
koordinator, Kyrka för Fairtrade, ­Sveriges kristna r?d
Läs debattartikeln i Kyrkans tidning:
http://www.kyrkanstidning.se/opiniondebatt0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ETV   #EU   #RFSL   #UNHCR