SE

De har den största förbättringen av alla inom Attraktiv Arbetsgivarindex? och Jämställdhetsindex?! Statoil och Stockholms Mässan!

Statoil har gjort den största förbättringen av alla deltagande företag och organisationer i resultaten fr?n föreg?ende ?r, inom Attraktiv Arbetsgivarindex?.
Stockholms Mässan har gjort den största förbättringen av alla deltagande inom Jämställdhetsindex JÄMIX?, fr?n föreg?ende ?r
Detta visar sig i ?rets stora kartläggning av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI? och Jämställdhetsindex JÄMIX? av Nyckeltalsinstitutet. Torsdagen den 24 april presenteras undersökningen i sin helhet.
Största förbättringen inom Attraktiv Arbetsgivarindex av alla: Statoil!
? – Vi har arbetat aktivt med att beskriva v?ra m?nga utvecklingsmöjligheter under devisen ?Fr?n extrajobb till drömjobb?. Utifr?n den har vi skapat nytt rekryteringsmaterial för att attrahera
fler kandidater, bjudit in v?ra säljare till talangdagar runt om i landet, och gett stort utrymme till interna karriärberättelser i alla v?ra informationskanaler och mötesplatser. Vi har ocks? gett stationscheferna det tydliga uppdraget att vara talangscouter och den ledarförm?gan är en viktig parameter i den ?rliga prestationsutvärderingen hos oss. Vi ser p? v?ra resultat i ?rets mätning att det bidragit till att färre slutar hos oss och att fler kvinnor med stöd och uppmuntran fr?n sin chef nu lockas av ledarrollen i en traditionellt sett mansdominerad bransch?, säger Anna Kempe, HR ansvarig Stationer?
– Gemensamt för de företag och organisationer som gör störst förbättringar är att det är mindre eller medelstora verksamheter. För stora företag, med m?nga tusen anställda, tar förändringar inom jämställdhet och attraktiv arbetsgivare ofta längre tid. Det kan jämföras med tiden det tar
för medelstora och stora b?tar att ändra kurs. En mindre b?t kan snabbare ändra
kurs medan det för en stor atlant?ngare tar längre tid. Däremot kan vi i flera stora företag, och n?gra mycket stora organisationer, se l?ngsiktiga trender och stora förändringar räknat över flera ?r.? säger Anders Johrén, nyckeltalsexpert p? Nyckeltalsinstitutet AB.
De nio nyckeltalen som mäts i Attraktiv Arbetsgivarindex AVI? är:
Tillsvidareanställningar, Medianlön, Lika Karriärmöjligheter, Utbildningstid, Övertid, Korttidssjukfr?nvaro, Personalansvar, L?ngtidssjukfr?nvaro, Avg?ngar.
Inom Jämställdhetsindex Jämix? är de nio nyckeltalen som mäts:
Yrken, ledning, karriär, lön, ohälsa, föräldraskap, deltid, trygghet samt aktivt jämställdhetsarbete.
Ett företag eller organisation kan lägst f? 1 poäng och högst f? 20 poäng per
nyckeltal inom de b?da indexen. Maxpoäng är 180 poäng. Databasen best?r av drygt 700 000 medarbetare fr?n medelstora och stora verksamheter, b?de privata och offentliga.
Pressinbjudan torsdagen den 24 april!
Välkommen att närvara p? presentationen av hela rapporten som b?de inkluderar Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex JÄMIX. Samt prisutdelning för Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex AVI, Bästa JÄMIX (jämställdhetsindex) samt störst förbättringar.
Seminariet äger rum Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11,
Stockholm kl 09.00 ? 12.00. Anmälan till [email protected]
För en intervju och förklaring av rapporten, kontakta gärna:
Anders Johrén, nyckeltalsspecialist & sakkunnig p? Nyckeltalsinstitutet.
070 ? 626 28 26, [email protected]
Bino Catasús, professor vid Stockholms Universitet och sakkunnig p? Nyckeltalsinstitutet,
070 ? 866 98 88, [email protected]
Tina Ekström, pressansvarig Nyckeltalsinstitutet,
070 ? 453 80 81, [email protected]

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 ?rliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats som idag används av m?nga företag och organisationer i Sverige. Företaget ägs av Wise Group AB, Civilekonomerna, Labora Konsultforum AB.
Läs mer p? www.nyckeltal.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alfons Karabuda   #Gotlands Museum   #Plats Bildstenshallen   #SKAP