SE

Dags att importera den norska bostadspolitiken!

Veidekke lanserar idag en rapport baserad p? fem principer för en ny bostadspolitik. Ett marknadsbaserat system med fler ägarlägenheter och stöd till ungdomar och ekonomiskt svaga hush?ll ger fler bostäder.
Principerna har hämtat inspiration fr?n den norska bostadspolitiken. Norge har lägre kostnader för sin bostadspolitik än Sverige. Bostadsbyggandet är ?r efter ?r närmare 50 procent högre än i Sverige, trots att befolkningen bara är hälften s? stor.
– Den sociala bostadspolitiken avskaffades under stor enighet under 90-talet. Inget har ersatt den och idag har vi stor brist p? bostäder. Politikerna saknar idag helhetssyn och vägledande principer. Därför tar vi nu initiativet och lanserar en politik för en social bostadsmarknad, säger Lennart Weiss, marknadsdirektör i Veidekke.
Veidekkes politik för en social bostadsmarknad:
Bostadssektorn ska i grunden vara marknadsbaserad och inte bygga p? subventioner. Det är efterfr?gan som ska styra.

Fler ägda bostäder, b?de i det befintliga bostadsbest?ndet och i nyproduktionen, ställer krav p? en tydlig politik för att stötta ungas etablering p? ägarmarknaden. Norges modell med ?startl?n? underlättar för unga att komma in p? bostadsmarknaden.

En politik för ägt boende kan och bör bidra till att skapa en kompletterande hyresmarknad, inte minst lämplig för unga och studenter. Precis som i Norge kan andelen bostäder med uthyrningsdel i nyproduktionen öka.

Den marknadsbaserade modellen m?ste gälla samtliga uppl?telseformer, ocks? hyresbostäder.

Statens roll ska stötta ekonomiskt svaga hush?ll.
Ladda ner rapporten här
För mer information:
Lennart Weiss, Kommersiell Direktör Veidekke
070-521 37 81
[email protected]
Kristina Andreasson, Kommunikationschef Veidekke Bostad
072-516 99 63
[email protected]
Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ing?r i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat p? Oslobörsen och hade 2013 en omsättning p? ca 21 miljarder NOK.
Veidekke i Sverige bedriver s?väl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsomr?det. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning p? ca 4,3 miljarder SEK (2013). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Sk?ne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________
Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
E-post: [email protected] – Internet: http://www.veidekke.se/
Finansiell information om Veidekke finns p? http://no.veidekke.com5300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Huvudsekreterare Gia Destouni   #Presschef Emilie