SE

Dagens Opinions och Netigates Almedalsspaning 2014 visar: Boende och lokaler äter upp halva budgeten i Almedalen

2014-04-28 12:59 Netigate Almedalsveckan i Visby 2014 beräknas under superval?ret sl? alla tidigare rekord vad gäller besökare och utbud. Prognosen säger fler än 2 500 officiella arrangemang och fler än 24 000 besökare. Boende och lokaler äter upp mer än hälften av budgeten och den besökarna helst vill skaka hand med är Stefan Löfvén. Det visar resultaten fr?n Dagens Opinions och Netigates Almedalsspaning 2014.

Almedalsveckan i Visby 2014 beräknas under superval?ret sl? alla tidigare rekord vad gäller besökare och utbud. Prognosen säger fler än 2 500 officiella arrangemang och fler än 24 000 besökare. Boende och lokaler äter upp mer än hälften av budgeten och den besökarna helst vill skaka hand med är Stefan Löfvén. Det visar resultaten fr?n Dagens Opinions och Netigates Almedalsspaning 2014.
Företagen och organisationerna i Almedalen satsar stort p? sitt deltagande under Almedalsveckan. Den genomsnittliga organisationen satsar mellan 50 000 och 100 000 kr och de största enskilda satsningarna görs bland näringslivsorganisationer och företag inom media/PR/event. Boendet är den enskilt största utgiftsposten.
– Boendet under Almedalsveckan är ett stort problem för m?nga organisationer, d? det blivit betydligt dyrare p? senare ?r, men även lokalkostnaderna för att arrangera ett seminarium har stigit, kommenterar Lars Lindberg, marknadschef p? Netigate.
Nätverkandet är den största anledningen till varför man besöker Almedalen, men partiledartalen är det man framförallt ser fram emot under veckan. Stefan Löfvén är den person vi helst vill skaka hand med i Almedalen, medan de största farh?gorna inför veckan handlar om risk för br?k, däligt väder och trängsel.
– V?r undersökning visar att Almedalsbesökarna ser fram emot politiska utspel, informella möten och kunskapsutbyte. Arrangörerna av seminarier oroar sig för att inte n? igenom med sina budskap d? antalet seminarier förväntas sl? alla tidigare rekord, fortsätter Lars Lindberg.
Almedalsenkäten genomförs av Dagens Opinion i samarbete med Netigate och är en undersökning bland deltagande företag och organisationer. Enkäten syftar till att ge an bild av vilka förväntningar som finns p? Almedalsveckan 2014. Netigate st?r för analys och kommentarer. Analysen bygger p? svaren fr?n 264 svarande bland ca 1 500 tillfr?gade arrangörer och Almedalsbesökare, vilket ger en svarsfrekvens p? ca 18% Ladda ner rapporten Almedalsspaning 2014 eller läs mer i Dagens Opinion.

Om Netigate

Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för undersökningar online. Tjänsterna används främst för genomförande av kund-, marknads- och medarbetarundersökningar. Genom Netigates lättanvända gränssnitt kan användarna genomföra undersökningar p? ett mycket kraftfullt sätt jämfört med andra alternativ. Netigate startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser för tillväxt och innovation, bland annat Gasellpriset av Dagens Industri fem ?r i rad. Netigate har huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Oslo, Berlin och Wiesbaden. Bland de 1 500 kunderna märks m?nga ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy