SE

Cykelolyckan sker när bilisten inte ser

En studie av cykelolyckor som försäkringsbolaget If gjort visar att de flesta kollisionerna mellan bil och cykel sker precis före korsning. Allra vanligast är olyckan när en cyklist kommer fr?n höger p? cykelbana. Bilisten har d? uppmärksamheten p? biltrafiken i korsningen.
Allt fler cyklister skadas i trafiken. Det är idag den trafikantgrupp som r?kar ut för allra mest olyckor.
En studie* som If gjort av kollisionsolyckor mellan cyklister och bilister visar att den vanligaste olyckstypen är när cyklisten kommer p? cykelbana fr?n höger före vägkorsning eller rondell. Näst vanligaste är cyklist som kommer fr?n vänster p? cykelbana ? ocks? före korsning. Det är fem g?nger vanligare med kollision före korsning än efter korsning.
– Det handlar om uppmärksamhet ? eller rättare sagt brist p? s?dan, oftast fr?n bilistens sida. Cyklisten har dock väjningsplikt i de här situationerna om det inte finns en lämna företräde-skylt för vägtrafiken. Det är viktigt att komma ih?g, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If.
Faran uppst?r eftersom cyklisten tror att bilen saktar ned för att släppa över denne, fastän bilen bara anpassar farten inför korsningen. Detta missförst?nd leder till m?nga olyckor. Enligt studien är även svängolyckorna vanligt förekommande, men inte alls lika frekventa som när bil och cykel korsar varandras väg.
– Synfältet är begränsat och vi människor tenderar att leta efter faror. Det gör att cyklister som kommer fr?n sidan, före den ?stora faran? p? vägen, inte upptäcks. En ökad medvetenhet hos b?de bilister och cyklister om denna blinda fläck skulle kunna f? ner olyckstalen, säger Iréne Isaksson Hellman.
Cirka 2 000 cyklister skadas allvarligt varje ?r. Förra ?ret omkom 15 cyklister i trafiken.
Topp fem olyckstyper i korsning med cykelbana
Cykelbana före korsning, cyklist fr?n höger, 33 %
Cykelbana före korsning, cyklist fr?n vänster, 26 %
Bilist svänger höger, cyklist p? cykelbana bakifr?n, 12 %
Bilist svänger höger, cyklist p? cykelbana framifr?n, 8 %
Cykelbana efter korsning, cyklist fr?n vänster, 5 %
* En studie av 882 olyckor mellan bil och cykel som inträffade mellan 2005 och 2012.
För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: [email protected]

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick ?r 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ing?r i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.3700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Nacka Strandsm   #Offentlig Chef   #Offentlig Ekonomi