Rapporter

Coop er positiv til lov om god handelsskikk

I dag har Dagligvarelovutvalget overlevert sin innstilling til ny lov om god handelsskikk. I denne forbindelse har Coop f?lgende kommentar: – Vi syns det er

I dag har Dagligvarelovutvalget overlevert sin innstilling til ny lov om god handelsskikk. I denne forbindelse har Coop f?lgende kommentar:
– Vi syns det er positivt at lovutvalget er opptatt av ? ivareta forbrukernes interesser. Videre er vi enig i utvalgets kommentar om at det ikke vil v?re bra for forbrukerne ? flytte forhandlingsmakt oppover i kjeden til industrileddet. Slik Coop forel?pig forst?r innstillingen, legger utvalget opp til en begrenset regulering. Vi bifaller dette, da vi mener en rigid lovregulering ville ha virket begrensende p? konkurransen og ikke ivaretatt forbrukernes interesser. N? skal Coop som er eiet av 1,35 millioner norske forbrukere, studere innstillingen n?ye og sette oss inn i helheten f?r vi eventuelt kommenterer lovutkastet n?rmere, sier adm. direkt?r Ola H. Strand i Coop Norge SA.

Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.1000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Tata Consultancy Services ranked #1 in the Nordic Region for its Customer Centric Model

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy