SE

Centrala museer bra p? att följa MU-avtalet

2014-09-08 08:30 Myndigheten för kulturanalys Under 2013 genomförde 95 museer utställningar som omfattas av MU-avtalet. De centrala museerna har ersatt samtliga deltagande konstnärer p? eller över MU-avtalets lägstaniv?. Medan övriga statliga museer har ersatt 50 procent av de deltagande konstnärerna p? eller över MU-avtalets lägstaniv?. Det framg?r av den nya statistikrapporten Museer 2013 fr?n Myndigheten för kulturanalys.

Under 2013 genomförde 95 museer utställningar som omfattas av MU-avtalet, som är ett ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar. De centrala museerna har betalat ut ersättning till samtliga deltagande konstnärer p? eller över MU-avtalets lägstaniv?. Medan övriga statliga museer har ersatt 50 procent av de deltagande konstnärerna p? eller över MU-avtalets lägstaniv?. Det framg?r av den nya statistikrapporten Museer 2013 fr?n Myndigheten för kulturanalys.

– Resultaten visar att de centrala museerna följer MU-avtalets regler. Däremot ser vi att övriga statliga museer inte följer reglerna i samma utsträckning. MU-avtalet är enbart bindande för statliga institutioner, men det bör vara vägledande även för andra arrangörer. Vi ser ocks? att de regionala och kommunala museerna inte följer MU-avtalet i samma omfattning som de statliga, säger Emma Bergmark, utredare och statistikansvarig p? Myndigheten för kulturanalys.
MU-avtalet tecknades mellan staten och flera nationella bildkonstorganisationer med syftet att skapa bättre förutsättningar för professionella utövare inom bild- och formkonstomr?det. Konstnären har rätt till utställningsersättning som är bestämd i en särskild tariff. Avtalet omfattar ocks? medverkansersättning till konstnären för dennes arbete och omkostnader i samband med utställningen.
I rapporten Museer 2013 presenteras museernas besökssiffror. ?r 2013 gjordes minst 17,7 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en ökning jämfört med 2012. Omkring 40 procent av besöken gjordes vid centrala museer. Ytterligare minst 1,9 miljoner besök gjordes vid landets arbetslivsmuseer. Minst 2,7 miljoner besök gjordes av barn och unga till och med 18 ?r.
I rapporten Museer 2013 publiceras officiell statistik över museernas verksamhet ?r 2013. För första g?ngen ing?r den grupp av museer som kategoriseras som arbetslivsmuseer i statistiken.
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy