SE

CareerBuilder och Öresundskomiteen anordnar nordens största karriärmässa

2014-04-30 17:02 CareerBuilder.se

Career Days är nordens största karriärmässa som riktar sig mot sista-?rs studenter och yrkesverksamma akademiker. Tillsammans med de utställande företagen p? Career Days vill CareerBuilder och Öresundskomiteen hjälpa mässbesökarna att utvecklas i sin karriär i hela Öresundsregionen. ?rets Career Days i Malmö g?r av stapeln den 17 oktober i Malmö Arena.
Öresundskomiteen är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. I Öresundskomiteen och dess utskott sitter de högsta politikerna i regionerna och kommunerna kring Öresund.
Öresundskomiteens uppdrag är att verka för en starkare integration mellan Själland och Sk?ne inom omr?dena Kunskap & Innovation, Kultur & Event, Arbetsmarknad, Infrastruktur samt Miljö & klimat.
– ?Detta är det första större öresundsregionala karriäreventet. CareerBuilder och Öresundskomiteen bjuder in arbetsgivare och arbetstagare fr?n hela Öresundsregionen. Den här regionen har en oerhörd potential och p? vissa sätt är det fortfarande en outnyttjad potential. Vi har 14 universitet, 170 000 studenter som representerar morgondagens arbetskraft. Vi m?ste stimulera rörligheten hos studenterna och hos andra unga. De unga är nyckeln till en mer enad region.?, säger Finn Lauritzen, direktör p? Öresundskomiteen.
CareerBuilder är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad rekrytering och publicerar varje m?nad över 9000 lediga jobb p? CareerBuilder.se. CareerBuilder erbjuder smarta lösningar för attraktion av b?de aktiva och passiva kandidater genom bland annat platsannonseringslösningar samt exponerings- och employer branding-lösningar och st?r även som huvudarrangör för Career Days som 2014 anordnas i Stockholm och Malmö.
– “Career Days som event fortsätter att utvecklas och samarbetet med Öresundskomiteen ligger helt rätt i tiden för Career Days d? regionen är oerhört viktig för Sverige och Danmark och spännande fr?n ett arbetsmarknadsperspektiv. Öresundskomiteen bidrar med ett starkt nätverk och ett oöverträffat regionalt fokus.?, säger Jorge Vasquez, VD p? CareerBuilder Nordic AB.
För mer information om Career Days, besök www.careerdays.nu.
För mer information, vänligen kontakta:
Jorge Vasquez, VD, CareerBuilder Nordic AB. Telefon: +46 (0)8-522 167 00
Patrik Widerberg, Senior Advisor, Öresundskomiteen. Telefon: +45 33 22 00 11

Bifogade filer
019400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy