SE

Byter namn till Örgryte Torp.

2014-04-22 08:24 HSB Göteborg Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare l?g har byggförberedelserna för 500 nya bostäder dragit ig?ng. För att minska förväxlingsrisken med intilliggande fastighet ändras nu namnet p? bostadsomr?det fr?n Stora Torp till Örgryte Torp.I januari vann detaljplanen laga kraft. Örgryte Torp kommer att bebyggas med cirka 300 bostadsrättslägenheter, 150 lägenheter med hyresrätt och 48 radhus med äganderätt.

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare l?g har byggförberedelserna för 500 nya bostäder dragit ig?ng. För att minska förväxlingsrisken med intilliggande fastighet ändras nu namnet p? bostadsomr?det fr?n Stora Torp till Örgryte Torp.
I januari i ?r vann detaljplanen äntligen laga kraft. Örgryte Torp kommer att bebyggas med cirka 300 bostadsrättslägenheter, 150 lägenheter med hyresrätt och 48 radhus med äganderätt.
Redan nu har förberedelser inför byggnationen börjat, och till hösten startar de tv? första bostadsprojekten samt trafikkontorets utbyggnad av infrastrukturen. Första inflyttning beräknas kunna ske under 2016.
I byggherrekonsortiet Örgryte Torp ing?r HSB, NCC, Skanska och Älvstranden Utveckling som är marksäljare och koordinator. Mer information finns p? orgrytetorp.se och p? respektive byggherres
hemsidor.
För mer information, kontakta:
Elisabeth Jansson Forsberg, koordinator i byggherrekonsortiet Örgryte Torp
Tel: 070-621 00 50
?E-post: [email protected]

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i h?llbart samhällsansvar.
HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet ? goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det ocks? de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB fr?n v?ra konkurrenter, och ger v?ra medlemmar chansen att utveckla sitt boende till n?got unikt och givande.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy