SE

Byte av bränslevolymer effektiviserar flistransporterna

I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med ca 12-15 procent om transportkunderna skulle samverka runt transportarbetet och byta biobränslevolymer med varandra.
Det visar en studie fr?n Skogforsk där flödet för 42 värmeverk och ca 4500 avlägg simulerats, baserat p? verkliga virkesflöden. I projektet studerades bara potentialen i s.k. rena byten, som minskar transportsträckorna för bägge parter. Resultatet stämmer överens med tidigare analyser av lägesbyten med rundvirke mellan olika transportkunder, där medeltransportsavst?ndet kunde minskas med ca 18 procent.
– I optimeringslösningar som ser till det totala flödet i en region riskerar sm? transportkunder med mindre volymer och färre transporter att missgynnas. D? vinsterna av en effektivisering är s? betydande kan det t.ex. hanteras med vinstdelning mellan företagen, säger Petrus Jönsson p? Skogforsk.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, h?llbart bruk av skogen.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Norway   #Sustainable Brand Index   #Sustainable Brand Insight   #Sustainable Branding