SE

Brukarna mer nöjda med socialpsykiatrin

2014-09-22 11:41 Stockholms stad Personer p? Södermalm som har stöd i sitt egna boende eller bor i ett stödboende är snitt nöjdare än tidigare. Det visar ?rets tv? brukarundersökningar inom socialpsykiatrin: boendestöd och stödboende. Undersökningen visar att brukarna känner sig väl bemötta av sin boendestödjare. Den visar ocks? att de upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av sitt stöd.

Personer p? Södermalm som har stöd i sitt egna boende eller bor i ett stödboende är snitt nöjdare än tidigare.
Det visar ?rets tv? brukarundersökningar inom socialpsykiatrin: boendestöd och stödboende
? Det är roligt att nöjdheten ökar, säger Lisa Kinnari, chef sociala avdelningen. För oss är det viktigt att enskilda upplever att de blir lyssnade p? och att stöd och insatser utvecklas utifr?n synpunkterna.
Undersökningen visar att brukarna känner sig väl bemötta av sin boendestödjare. Den visar ocks? att de upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av sitt stöd.
? Brukarundersökningen är ett viktigt underlag för oss att fortsätta utveckla kvaliteten. Omr?den där vi ser att vi behöver vidareutveckla är v?rt arbete med brukarnas klagom?l och synpunkter.
Om brukarundersökningar
Stockholms stad genomför brukarundersökningar ?rligen och omfattar b?de verksamhet i kommunal och privat regi.
Undersökningarna bifogas.
Kontaktpersoner
Lisa Kinnari, chef sociala avdelningen
tfn 076-12 12 570
[email protected]
Elisabeth Sandell, kommunikationsstrateg
tfn 076-12 12 040
[email protected]
Följ oss p? Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy