Utredninger

Br?drene Aas k?ret til Norges beste vekstskapere

Br?drene Aas k?ret til Norges beste vekstskapere
02-12-2013 11:28 EY Under den nasjonale finalen i EY Entrepreneur Of The Year 2013 ble det k?ret vinnere i kategoriene handel, industri og tjenester. Br?drene Aas fra Romsdal fikk hovedprisen som ?rets EY Entrepreneur Of The Year, og g?r videre som Norges representanter i den internasjonale finalen i Monaco i juni 2014.

Under den nasjonale finalen i EY Entrepreneur Of The Year 2013 ble det k?ret vinnere i kategoriene handel, industri og tjenester. Br?drene Aas fra Romsdal fikk hovedprisen som ?rets EY Entrepreneur Of The Year, og g?r videre som Norges representanter i den internasjonale finalen i Monaco i juni 2014.
Les mer om EOY her.
I Norge har vekstskapere fra 55 selskaper v?rt gjennom regionale finaler f?r de 12 beste av dem m?ttes i finalen. Br?drene Johan, Halvard og Olav Aas mottok vinnertrofeet av finansminister Siv Jensen og Norden-sjef Erik Mamelund i EY under en festforestilling der 600 representanter for norsk samfunns- og n?ringsliv var med p? ? hylle dem og de ?vrige vinnerne. K?ringen, som arrangeres i over 60 land, er en del av verdens st?rste vekstskaperprogram.
De ?vrige kategoriene ble vunnet av Jason R. Eckhoff og Hans Chr. Birkeland i Reisegiganten AS, Oslo (Handel) og Henning Stokke og Trond Arve Pettersen fra Hytracc Consulting AS, Stavanger (Tjenester). OnePiece ble k?ret til ?rets unge vekstskaper i Norge ? YOUNG Entrepreneur Of The Year 2013.
Vinner av kategori INDUSTRI, og vinner av hovedprisen:
Johan, Halvard og Olav Aas fra Aas Mek. Verksted, Vestnes i Romsdal
Aas Mek. Verksted AS er et skipsverft med lange tradisjoner. Verftet ble etablert i 1911 av Johan Rasmussen Aas. I dag eies og drives skipsverftet av tredje generasjon, av br?drene Halvard, Johan og Olav Aas, og skaperglede er fortsatt en av byggesteinene i deres daglige virke. Tradisjonelt har aktiviteten best?tt av nybygging av fiskeb?ter for kyst- og havfiskefl?ten, men i de senere ?rene har selskapet spesialisert seg p? utvikling og bygging av br?nnb?ter for oppdrettsn?ringen og mindre tankskip.
Egen design og konstruksjon har v?rt en stor styrke for bedriften i forbindelse med den rivende utviklingen som har v?rt p? br?nnb?ter til oppdrettsn?ringen, og har v?rt en kritisk suksessfaktor for bedriften. Frem til i dag har det blitt levert n?rmere 50 br?nnb?ter i ulike st?rrelser.
Selskapet er i dag et rasjonelt og topp moderne verft som er st?rst og ledende i verden i forhold innovasjon, utvikling og produksjon av br?nnb?ter.
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til br?drene Halvard, Johan og Olav Aas slik:
?Vekstskaperne st?r i spissen for en virksomhet med lang historie preget av skaperglede og evne til ? forst? markedet og tilpasse virksomhetens strategi for fortsatt utvikling og l?nnsomhet. Selv med stadig ?kende internasjonal konkurranse har virksomheten opprettholdt posisjonen som markedsleder og standardsetter i sin nisje. Virksomhetens styrker ligger i innovasjon, skredders?m og solid h?ndverk.
Juryen mener at br?drene Halvard, Johan og Olav Aas i Aas Mek. Verksted AS med deres engasjement for de ansatte, bedriften og bransjen er verdige vinnere av EY Entrepreneur Of The Year 2013.?
? Dette er tolvte ?ret p? rad hvor vi gjennomg?r samtlige norske selskaper i jakten p? den beste vekstskaperen, forteller Norden-sjef Erik Mamelund i EY.
Den uavhengige juryen som plukket ut vinneren blant de 12 vekstselskapene er: Bj?rn Flatg?rd (leder), Bj?rn Kjos, Trond Bj?rn?y, Une Amundsen, ?se Aulie Michelet, Linda B. Silseth og Harald Tyrdal.?
Vinner av kategori HANDEL (Prisen overrakt av Fabian Stang):
Jason R. Eckhoff og Hans C. Birkeland i Reisegiganten AS (Oslo)
Reisegiganten AS er et resultat av fusjonen mellom Solfaktor AS og Restplass.no AS i 2009. Gründerne s? at de var for sm? hver for seg til ? klare ? l?fte virksomheten mye videre og valgte ? sl? seg sammen. Med et godt lederteam har virksomheten utviklet seg sv?rt positivt p? alle omr?der etter fusjonen.

A to już wiesz?  Svakere jobbutsikter

Reisegiganten har flere sentrale virksomhetsomr?der innenfor reiseliv: Reisebyr?, Turoperat?r, Meta (prissammenligning) samt Mediekanal. Selskapets m?l er ? v?re en innovativ markedsleder innenfor reiselivet. Reisegiganten er i dag lokalisert sentralt i Oslo sentrum, hvor de er totalt 45 ansatte.
Solfaktor AS ble stiftet i ?r 2000 av Hans Christian Birkeland; Restplass.no AS samme ?r av Jason Richard Eckhoff. Selskapet sitter i dag p? nettstedene Restplass.no, Sistaminuten.se og Afbudsreiser.dk; alle tre ledende akt?rer i sine land.
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til Eckhoff og Birkeland slik:
?Virksomheten har siden etableringen vokst til ? bli en av de st?rste akt?rene i sin bransje i det skandinaviske markedet. Vekstskaperne har st?tt i spissen for en imponerende ?konomisk utvikling i l?pet av disse ?rene, og de har vist meget god evne til ? forst? markedet og foreta tilpasninger. Med bakgrunn i selskapets ulike forretningsomr?der og deres egenutviklede IT-plattform, har virksomheten mulighet for ? raskt snu seg rundt og satse p? de forretningsomr?dene som til enhver tid genererer h?yest marginer.
Juryen mener at Jason R. Eckhoff og Hans C. Birkeland i Reisegiganten AS med deres engasjement for de ansatte, bedriften og bransjen er verdige vinnere av EY Entrepreneur Of The Year 2013, kategori Handel.?
Vinner av kategori TJENESTER (Prisen overrakt av Anita Krohn Traaseth):
Henning Stokke og Trond Arve Pettersen fra Hytracc Consulting AS (Stavanger)
Hytracc Consulting AS (HC) leverer Hydrocarbon accounting, et segment innen olje og gass IT tjenester som mer eller mindre er definert av grunderene. Henning Stokke startet selskapet i februar 2010 og er styreleder. Trond Arve Pettersen startet i august 2010 og er daglig leder. Hytracc Consulting har etablert seg som en ledende akt?r innen en nisje der det er behov for stor ekspertise, og hvor systeml?sningen er kritisk for kundens drift ? Hydrocarbon accounting innen olje og gass sektoren.
Selskapet har inng?tt rammekontrakter med de flere st?rre internasjonale oljeselskaper, og jobber kontinuerlig med ? f? inn nye. Dette er i tr?d med selskapets m?lsetting hvor de ?nsker ? inng? avtaler med sentrale akt?rer i olje og gass bransjen. I tillegg har de en m?lsetting om at selskapet skal holde p? de ansatte, i tillegg til ? ansette nye hvor neste milepel er 100 ansatte (i dag er de 90 ansatte).
Selskapet har fra f?rste stund hatt internasjonale ambisjoner og driver i dag globalt med kontorer i Aberdeen, Calgary, Groningen, Houston, Stavanger, Trondheim og Kuala Lumpur.
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til Stokke og Pettersen slik:
?Virksomheten opererer i et globalt marked i et segment de mer eller mindre har definert selv. Markedsposisjonen er oppn?dd gjennom kompetanse og skredders?m. Vekstskaperne har et sterkt internasjonalt renommé, de har vist god evne til ? forst? markedet, og l?sningene som leveres er kritisk for kundenes drift. Virksomheten har stadige planer om ytterligere ekspansjon og er godt posisjonert for videre vekst.
Juryen mener at Henning Stokke og Trond Arve Pettersen i Hytracc Consulting AS med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og bransjen er en verdig vinner av Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2013, kategori Tjenester.??
Fakta om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year k?rer hvert ?r Norges fremste vekstskaper.
EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens st?rste vekstskaperprogram.
EY Entrepreneur Of The Year er n? inne i sitt tolvte ?r i Norge og blir arrangert for 28. gang internasjonalt.
De sterkeste norske kandidatene ble invitert til regionale k?ringer i slutten av oktober f?r Norges beste vekstskapere for 2013 ble k?ret i Oslo mandag 2. desember.
I 2012 ble hovedprisen vunnet av Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen, i 2011 vant Odd Reitan i Reitangruppen og ?ret f?r Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.
EY Entrepreneur Of The Year fokuserer p? enkeltpersoner i vekstselskapene. For ? bli k?ret til EY Entrepreneur Of The Year m? man ha entrepren?r?nd, evne til ? tenke nytt, ha internasjonale m?l samt personlig integritet og p?virkningskraft. Videre m? vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode ?konomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser
Se ogs? www.eoy.no
Kontaktinfo til vinnerne:
Halvard Aas fra Aas Mek. Verksted AS ? mobil: 922 33 150
Jason R. Eckhoff i Reisegiganten AS ? mobil: 476 56 963
Hans Chr. Birkeland i Reisegiganten AS ? mobil: 9282 6006
Henning Stokke i Hytracc Consulting AS – mobil. 916 18 693
Trond Arve Pettersen i Hytracc Consulting AS – mobil: 480 57 783
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Erik Gudbrandsen, ansvarlig for EY Entrepreneur of the Year i Norge, mob 982 07 329
Prosjektleder EOY: Veronica Hagelid, mob 922 02 310
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909 43 135
Foto: B?rd Gudim, [email protected] , 901 87 258
Om EY
EY er en ledende global akt?r innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjuss, transaksjoner og r?dgivning. V?re tjenester og v?r kunnskap bidrar til ? bygge tillit og skape b?rekraftig vekst i finansmarkedene og i ?konomier rundt om i verden. For ? holde l?ftene overfor interessentene v?re, utvikler vi ledere og medarbeidere som arbeider i team p? tvers av landegrenser. Vi vil at alt vi gj?r skal bidra til at b?de n?ringslivet og arbeidslivet fungerer bedre ? for v?re medarbeidere, v?re kunder og samfunnet vi opererer i.
EY henviser til den globale organisasjonen og kan henvise til et eller flere av medlemsfirmaene i Ernst & Young Global Limited, som hver er atskilte juridiske enheter. Ernst & Young Global Limited, et britisk selskap med begrenset ansvar, yter ingen tjenester til kunder. For mer informasjon om organisasjonene, vennligst se www.ey.no.
0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  S?ker til gullsmeden p? Valentine´s Day

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy