SE

Bred politisk enighet om tuffare kemikaliepolitik

Enligt en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser nio av tio, 92 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater att det behövs en noggrannare miljöövervakning rörande kemikalier. Hela 95 procent anser att det bör ställas högre krav p? industrin och handeln att redovisa produkters inneh?ll. Även bland allmänheten finns det en stor opinion bakom högre krav p? inneh?llsdeklaration för varor.
? Svaren visar att det finns en bred samsyn kring att det behövs b?de mer information och kunskap p? kemikalieomr?det. En ökad öppenhet om inneh?ll i produkter skulle underlätta riskbedömning och kunskapsspridning, och i förlängningen ocks? utveckling och anpassning av styrmedel och krav för att minska p?verkan fr?n kemikalier, säger IVL:s forskningschef John Munthe.
Alla svarande riksdagskandidater fr?n Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet svarade att de anser att det bör ställas högre krav p? industri och handel om redovisning av produkters inneh?ll. Även bland de andra partierna svarade de allra flesta ja p? fr?gan.
Av de riksdagskandidater som svarat p? enkäten anser ocks? 91 procent att Sverige bör vara mer aktivt inom EU för att driva p? en utveckling mot en skarpare lagstiftning inom kemikalieomr?det.
IVL ställde samma fr?gor till allmänheten. Även där finns det ett stort stöd, 93 procent, för att högre krav ska ställas p? industri och handel om att redovisa produkters inneh?ll. 86 procent svarar att det behövs en noggrannare miljöövervakning rörande kemikalier och 81 procent anser att Sverige bör vara mer aktivt inom EU för att driva p? en utveckling mot en skarpare lagstiftning inom kemikalieomr?det.
? Att det finns en s? stor enighet b?de bland politiker och bland allmänhet är glädjande. Kemikaliefr?gan är helt uppenbart ingen partipolitisk fr?ga utan här handlar det om prioriteringar och om att g? fr?n ord till handling, säger John Munthe.
Förutom ökad miljöövervakning och information om kemikalier i produkter finns det ocks? ett behov av en diskussion om varför s? mycket kemikalier används i samhället och vilka funktioner de har, menar John Munthe.
? Jag tror att en ökad först?else om kemikaliernas funktion skulle skapa förutsättningarna för en nyanserad diskussion om b?de nytta och risker och därmed lägga en grund för beslut om vad vi accepterar och vad vi vill bli av med.
Läs rapporten om IVL Svenska Miljöinstitutets enkät till riksdagskandidaterna.
Läs resultatet fr?n Sifo-undersökningen.
För mer information kontakta:
John Munthe, forskningschef, 031-725 62 56, [email protected]
Sara Malmheden, pressansvarig, 08-598 56 310, [email protected]
Om undersökningarna: IVL Svenska Miljöinstitutet har, via pr-byr?n Westanders ?Stora valenkäten 2014?, l?tit 510 riksdagskandidater p? valbar plats svara p? fr?gor rörande kemikalier. Av de som fick enkäten svarade 73,1 procent, 373 kandidater. Genom undersökningsföretaget Sifo ställde IVL samma fr?gor till allmänheten.

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Linda Hjorth   #Philips Sonicare   #Stefan Renvert