SE

Branschrapport 2014: Avancerad djursjukv?rd ger stor efterfr?gan p? veterinärer och djursjukskötare

2014-10-16 10:13 Svensk Djursjukv?rd Djursjukv?rdsbranschen växer stadigt och med det ökar kraven p? kompetens och tillgänglighet. Det r?der ett akut behov av fler utbildade veterinärer och djursjukskötare som kan möta den snabba tekniska och kunskapsmässiga utvecklingen. Idag är branschen helt beroende av utländska lärosäten. Bland annat detta presenterar organisationen Svensk Djursjukv?rd i sin första branschrapport.

Allt fler har sällskapsdjur i Sverige, idag har nästan varannan svensk husdjur. Djursjukv?rdsbranschen växer stadigt och med det ökar kraven p? kompetens och tillgänglighet. Det r?der ett akut behov av fler utbildade veterinärer och djursjukskötare som kan möta den snabba tekniska och kunskapsmässiga utvecklingen. Idag är branschen helt beroende av utländska lärosäten. Bland annat detta presenterar organisationen Svensk Djursjukv?rd i sin första branschrapport.

Branschrapporten i korthet:
? 2600 anställda
? 1,2 miljoner patientbesök 2013, vilket motsvarar 1400 patienter per veterinär och ?r.
? 2,53 miljarder i omsättning 2013
? 7,5 % i omsättningsökning januari-april 2014 jämfört med samma period 2013.
? Vinstmarginal efter avskrivningar och före finansiella poster var i genomsnitt 4,4 % 2013.
? Djursjukv?rdsföretagen har stora rekryteringssv?righeter, framförallt när det gäller djursjukskötare och specialistutbildade veterinärer.
? Veterinärmedicinska behandlingar av hälsoproblem kopplat till övervikt, ?lder, tandlidanden och rasbundna anatomiska egenskaper ökar.
?Nästan varannan svensk har sällskapsdjur idag, var fjärde har hund. Djurägarna vill kunna ringa och besöka en djurklinik direkt när behovet uppst?r. V?ra undersökningar visar att tillgänglighet och kompetens är viktigast av allt. För oss är det helt avgörande att garantera god v?rd, därför har vi under 2014 infört gemensamma kvalitetsregler för v?ra medlemmar?, säger Maria Lundvall, generalsekreterare Svensk Djursjukv?rd.
Branschrapporten bygger bl.a. p? en medlemsundersökning (augusti 2014) bland Svensk Djursjukv?rds medlemmar som representerar 85 % av den totala marknaden.
För mer information kontakta:
Maria Lundvall, generalsekreterare Svensk Djursjukv?rd, 070-662 60 40
Om Svensk Djursjukv?rd
Svensk Djursjukv?rd är djursjukv?rdens branschorganisation med 200 medlemmar som driver djursjukhus, mottagningar och praktiker. 2014 infördes Svensk Djursjukv?rds branschsigill som ska göra det enklare och tryggare för djurägare att välja god och säker v?rd.

A to już wiesz?  Hyresgästföreningens kommentar till Nybyggarkommissionens rapport: Inte mycket nytt under solen

Svensk Djursjukv?rd är djursjukv?rdens branschorganisation. Vi best?r av v?ra medlemmar, 200 djursjukhus och djurkliniker som tillsammans st?r för 85 % av marknaden. Svensk Djursjukv?rd företräder hela branschen och är storleks- och ägarneutral.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy