SE

Branschens aktörer eniga: ?Alla kan tjäna pengar p? BIM?

Ett nationellt ramavtal har upprättats mellan Gemensam Framtid och Erikshjälpen Second Hand Butiker. Gemensam Framtids m?l är att utveckla det lokala samfundsengagemanget som gör kyrkan mer angelägen för människor och dess samhällsroll tydligare.
Överenskommelsen avser samarbete av drift av second hand-butiker där lokala GF-församlingar tar aktiv del i verksamheten och där den ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand Butiker bidrar med resurser, kunskap och erkänt butikskoncept.
Överskott fr?n butiker kommer med lokalt samförst?nd att fördelas och finansiera den lokala för­samlingens och Erikshjälpens arbete för socialt och humanitärt bist?nd, s?väl lokalt som internatio­nellt. Den lokala butiken kan ocks? erbjuda arbetsträning för personer som av olika anledningar varit utan arbete en längre tid. M?let är att ge deltagaren en meningsfull sysselsättning, erfarenheter med referenser som kan leda till nytt arbete.
? Bland flera utmaningar som det nya trossamfundet st?r inför finns kyrkans relevans och samhälls­närvaro utanför kyrkväggarna, säger biträdande kyrkoledare Olle Alkholm. Överenskommelsen med Erikshjälpen är spännande och kan f? stor lokal p?verkan i linje med de ambitioner kyrkan har för s?väl sitt nationella som internationella uppdrag men ocks? utifr?n kyrkans miljö- och h?llbarhets­perspektiv.
Tomas Bjöersdorff, som är verkställande chef i Erikshjälpen Second Hand Butiker, förklarar att över­enskommelsen är naturlig d? b?da organisationerna delar värdegrunden och kampen för mänskliga rättigheter, mot fattigdom och social utsatthet.
? Med gemensamma krafter kan vi bli en viktig röst i samhället som gör skillnad. Dessutom erbjuder en second hand-butik en stimulerande miljö för församlingsmedlemmar, säger Tomas Bjöersdorff.
Kontakt:
Bertil Svensson, internationell koordinator, Gemensam Framtid
08-580 031 90 [email protected], www.gemensamframtid.se
Tomas Bjöersdorff, verkställande chef Erikshjälpen Second Hand Butiker
070-274 41 40 [email protected], www.erikshjalpen.com
Bifogat finns samlingsbild av Olle Alkholm och Tomas Bjöersdorff
Erikshjälpen Second Hand har 53 butiker runtom i Sverige. Överskottet g?r till socialt och humanitärt bist?nd. Under 2012 hade butikerna ca 1,8 miljoner betalande kunder och s?lde ca 7 miljoner varor. Erikshjälpen bedriver bist?ndsverksamhet ur ett barnrättsperspektiv i 25 länder, inklusive Sverige. Arbetet fokuserar p? hälsa, utbildning och försörjningsmöjligheter.

Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade 2011 ett nytt trossamfund med arbetsnamnet Gemensam Framtid.
Vi best?r idag av 844 församlingar som finns över hela Sverige, i alla Sveriges kommuner.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annika Nilsson   #Hanna Wennberg   #Kursen Kom   #Trivector Nu