SE

Bra att bo i Katrineholm

a8

Katrineholm visar ?terigen framfötterna i en nationell ranking. Nyligen ?stadkom vi en rekordnotering i näringslivsrankingen och nu klättrar vi fr?n plats 247 till plats 128 i rankingen om var det är bäst att bo.
Tidningen Fokus har i sin ?rliga lista, Bäst att bo 2014, vägt samman allt fr?n huspriser och arbetslöshet till bredbandstillg?ng och antalet sportanläggningar och rankat alla kommuner i Sverige utifr?n det. ?rets ranking är mer utvecklad än tidigare och har enligt tidningen en tydlig koppling till vad forskningen säger om vad som gör en ort attraktiv. Som ett led i det arbetet har tidningen därför inlett ett samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
? ?terigen en ranking som visar att v?r kommun är inne i en positiv trend. Ett kvitto p? att vi gör rätt saker här i Katrineholm. Vi bygger fler bostäder och v?r ambition är att vi ska ha ett näringslivsklimat i toppklass. Det här tillsammans gör att vi har ett fantastiskt läge nu och inför framtiden, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.
_____________________________________________________________
Katrineholm ? Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling ? för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt ? rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste ?ren har b?de befolkningen och v?ra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 inv?nare.
www.katrineholm.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy