SE

Bostadsfr?gan allt hetare valfr?ga enligt undersökning av TNS SIFO

4501 personer ur allmänheten har i TNS SIFOs webbpanel tillfr?gats om vilka politiska omr?den de tycker är viktiga.

Bostadsfr?gan är den enda fr?ga, tillsammans med försvarsfr?gan, som ökar i viktighetsgrad jämfört med den senaste undersökningen för fem m?nader sedan. Bostadsfr?gan har nu klättrat till plats nummer 12, betydligt högre än vid förra valet d? den inte ens n?dde topp 15.

-Det är glädjande att allt fler inser hur viktig bostadsfr?gan är, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen i en kommentar. Vi möter ett stort intresse och engagemang bland b?de medlemmar och andra när vi är ute och pratar bostadsfr?gor lokalt s? vi ser ju hur brännhet och aktuell denna fr?ga är.

Som komplement till den stora undersökningen har TNS SIFO, p? Hyresgästföreningens uppdrag, specialgranskat svenska folkets inställning till bostadsfr?gan. 522 personer ur allmänheten har f?tt svara p? en rad fr?gor.

76 procent av dessa tycker att problemet med bostadsbrist är mycket stort eller ganska stort i Sverige som helhet.

47 procent av de tillfr?gade tycker att det är mycket viktigt att det byggs fler hyresrätter. 69 procent tycker att bostadsbristen är en faktor som hindrar den l?ngsiktiga tillväxten i Sverige.
Drygt 80 procent av de tillfr?gade tycker att hur tillg?ngen p? bostäder ser ut p? olika orter och för personer med olika behov i grunden är ett ansvar för beslutande politiker och samhällsplanerare.
Fler än hälften av de tillfr?gade har dessutom diskuterat bostadsfr?gor en eller flera g?nger den senaste m?naden.
-Nu m?ste politiker över hela landet p? allvar inse hur stort behovet av politiska initiativ är. Bostadsbristen hämmar b?de Sveriges tillväxt och människors utveckling, säger Barbro Engman.
-Det är dags att landets politiker g?r fr?n ord till handling och presenterar förslag p? hur vi ska f? fart p? byggandet och lösa bostadsbristen, b?de nationellt och lokalt, säger Barbro Engman. Det är bara drygt fem m?nader kvar till valet s? det är hög tid att ta politiskt ansvar.
Fakta: 4501 personer ur allmänheten har tillfr?gats i TNS SIFOs webbpanel om vilka politiska omr?den de tycker är viktiga. Undersökningen gjordes 24 februari-7 mars. Motsvarande undersökning gjordes för fem m?nader sedan.
I en kompletterande undersökning tillfr?gades 522 personer om sin syn p? en rad olika bostadsfr?gor. Den undersökningen genomfördes 20 februari-6 mars.
För mer information, kontakta:
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66
Jörgen Strandberg, ansvarig för mätningar p? Hyresgästföreningen 070-881 60 04
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finansliv Anm   #FTF   #Skandia Thomas Backteman   #Tid Onsdag