Rapporter

Borettslagsleiligheter: prisoppgangen fortsetter i mai

31-05-2013 14:55 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,4 prosent i mai.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 0,4 prosent h?yere i mai 2013 sammenlignet med april 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i mai 2013 p? 28 238 kroner, mens det tilsvarende tallet i april var p? 28 117 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 6,2 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 26 587 kroner.
– Prisveksten i mai er ikke dramatisk, men vi registrerer at prisene har steget hver eneste m?ned i ?r. Flere har v?rt ute og varslet stopp i boligprisveksten, men dette ser vi forel?pig ikke noe til n?r det gjelder borettslagsleiligheter. Dette kan ha sammenheng med at boliger i borettslag selges oftere enn for eksempel eneboliger, og ettersp?rres av alt fra f?rstegangskj?pere til eldre og etablerte, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I mai 2013 er det i snitt 4,7 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang p? 0,2 bud fra april 2013, og like mange som p? samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,1 i mai 2013. Dette er en oppgang p? 0,1 budgivere fra forrige m?ned, og like mange som p? samme tidsrom i fjor.
– ?kningen i antall bud og budgivere vitner om et marked med h?y temperatur. I tillegg selges boligene raskt unna, omtrent en uke raskere i snitt enn p? samme tid i fjor. Det er ogs? solgt mange boliger denne m?neden, s?rlig i Troms? som ligger p? topp n?r det gjelder antall salg, sier Drogseth.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no
Vedlagte filer
0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Borettslagsleiligheter: prisoppgang i januar

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy