Utredninger

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i januar

Prisene p? borettslagsleiligheter er 1,4 prosent h?yere i januar 2014 sammenlignet med desember 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i januar 2014 p? 28 164 kroner, mens det tilsvarende tallet i desember 2013 var p? 27 770 kroner.

I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 2,5 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 27 472 kroner.

– Prisveksten i januar viser at boligmarkedet fungerer som det skal. I siste halvdel av 2013 var markedet noe turbulent, det er derfor betryggende ? se denne utviklingen. Vi er fortsatt optimistiske med tanke p? 2014. Vi tror p? en jevn og moderat pris?kning dette ?ret, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I januar 2014 er det i snitt 5,2 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang p? 1,4 bud fra desember 2013, og en oppgang p? 0,7 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,0 i januar 2014. Dette er en oppgang p? 0,3 budgivere fra forrige m?ned, og en nedgang p? 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

– Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet har steget siden slutten av fjor?ret. Flere boligkj?pere er n? med lenger i budrundene enn det som var tilfellet for bare en m?ned siden. Vi solgte ogs? flere boliger i januar i ?r enn i januar de to siste ?rene, og tilgangen p? oppdrag er h?yere enn p? flere ?r, sier Drogseth.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se ogs?: www.garanti.no

Vedlagte filer
12700Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Egor Filipenko   #Portugal   #Springtime Travel   #Training Camp