SE

Bokningsbolaget är Sveriges bästa konferensarrangör

I Resegeometris senaste Norsk Konferens & Mötesbarometer 2014 har kvalificerade konferensinköpare p? fler än 1000 norska företag bedömt de konferensarrangörer man använt under 2013.
Norsk konferensbransch f?r inte godkänt i ?rets mätning. Branschens genomsnittliga kundnöjdhet (mätt i Net Promoter Score, NPS) är klart negativt. Resultatet signalerar att Norska konferenskunder, generellt sett, inte är benägna att rekommendera sina konferensarrangörer till andra. Det finns snarare en överhängande risk att man inför vänner och kollegor pratar illa om dem eller pratatar om dem i negativa ordalag.
? Vi har ett generellt sett negativt resultat, men den som änd? lyckas bäst av alla stora konferensarrangörer är Via Egencia, som 2013 har Norges högsta Net Promoter Score, säger Jan Borg vice VD p? Resegeometri Nordic AB.

Fakta om Resegeometri och Norsk Konferens & Mötesbarometer:
Norsk Konferens & Mötesbarometer är en oberoende mätning av norsk mötes- och konferensmarknad avseende trender, behov, beteenden, kundnöjdhet och prognoser om framtiden. Undersökningen genomförs ?rligen av konsult- och analysföretaget Resegeometri Nordic AB sedan 2011 i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Norsk Konferns & Mötesbarometer ing?r ocks? i Resegeometris undersökningskoncept ?The Nordic Business Travel Barometer? best?ende av ett flertal olika undersökningar och analyser för en oberoende granskning av den Nordiska affärsresemarknaden.
Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk reseindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschoberoende perspektiv med b?de egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bland annat bransch-, kund- och medarbetarundersökningar.
För mer information:
Jan Borg, Resegeometri Jan Ogner, Resegeometri
+46 (0)739-01 07 22 +46 (0)733-82 88 44
[email protected] [email protected]
www.resegeometri.se www.resegeometri.se

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Inom Konferenser   #Jan Beskow   #Teknologisk Institut Personer   #VVS