SE

Bliwa – 10 ?r av tillväxt

– Under 2013 firade vi, tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare, att Bliwa nu funnits p? marknaden i 10 ?r. Under de ?ren har vi haft en genomsnittlig premietillväxt p? cirka 19 procent. Det skapar förväntningar inför framtiden, förväntningar som vi med r?ge uppfyllde under 2013 med en affärstillväxt som kommer leda till en premieökning p? drygt 35 procent under 2014. Vi arbetar nära v?ra kunder, framför allt stora företag och organisationer, vilket underlättas av att vi är kundägda, och bjuder in till insyn och delaktighet. P? s? sätt först?r vi bättre förändrade behov och önskem?l som kunderna har kring försäkringsskydd och administrativa tjänster. Det är grunden för v?r utveckling, säger Kristina ?kerstrand, vd Bliwa Livförsäkring.
2013 i korthet
(siffrorna avser Bliwakoncernen om inte annat anges)
Solvensgraden uppgick till 393 procent, en ökning med 41 procentenheter fr?n föreg?ende ?r.
Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 126 miljoner kronor.
25,5 miljoner kronor lämnades i ?terbäring till försäkringstagare i Bliwa Livförsäkring.
Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 8,5 procent i Bliwa Livförsäkring
Premieinkomsten i koncernen ökade med 19 procent. och uppgick till 341 miljoner kronor.
Flera nya stora kunder tillkom under ?ret och affären breddades gentemot befintliga företag och organisationer. Kunderna utgörs av cirka 11 000 företag varav ett drygt 30-tal av Sveriges 100 största samt 12 organisationer p? den svenska arbets­marknaden.
Antalet anställda ökade med drygt 20 procent.
Under 2013 fortsatte Bliwas l?ngsiktiga samarbete med Hjärt-Lungfonden. M?let är att minska dödlig­heten i plötsligt hjärtstopp genom information, stöd till forskning samt bidrag till utbildning och utplacering av hjärtstartare p? svenska arbetsplatser.
Under ?ret har Bliwa inlett ett omfattande arbete för att förenkla hanteringen och att göra försäkring mer begripligt för de försäkrade.

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig p? gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer p? den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar p? hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer p? www.bliwa.se. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bo Stenberg   #Docent Anna Westerberg   #Kristina Snuttan Sundell   #SLU