SE

Beslutsparadoxer och organiserat hyckleri i EU-myndigheter

I en ny studie fr?n Handelshögskolan i Stockholm visar Sven-Olof Junker att EU-myndigheter som ska samordna nationella myndigheter tillskrivs motstridiga förväntningar som i m?nga fall blir sv?ra att omsätta i handling.
EU-myndigheter inrättas för att samordna nationella myndigheter för att fatta gemensamma beslut. Genom att exempelvis bestämma vilka produkter som f?r säljas, enas om varornas tekniska standard eller vilka metoder för marknadskontroll som ska tillämpas i medlemsstaterna, ska EU-myndigheter förverkliga idén om EU:s inre marknad.
? De senaste tjugo ?ren har ett trettiotal nya EU-myndigheter etablerats. Det unika med dessa organisationer är att de ska forma och styra nationella myndigheter, vilket har visat sig innebära en rad sv?righeter och utmaningar, säger Sven-Olof Junker. Hur dessa utmaningar hanteras för att komma överens om gemensamma beslut är den övergripande fr?gan i min avhandling.
Avhandlingen visar att inrättandet av EU-myndigheter medför en rad motsägelsefulla konsekvenser. Nationella myndigheter blir b?de mer och mindre lika varandra, framför allt för att de separat förväntas kunna ta hänsyn till specifika nationella omständigheter och kunna formulera egna lokala m?l. I vissa avseenden medför EU-myndigheter att konkurrens etableras mellan nationella myndigheter, vilket förändrar hur de gemensamma besluten fattas och vilka faktiska val som görs.
? Jag visar att EU-myndigheter m?ste vara flera typer av organisationer p? samma g?ng. De tillskrivs motstridiga förväntningar som i m?nga fall blir sv?ra att omsätta i handling. Därför menar jag att vi kan förvänta oss stabila skillnader mellan vad EU-myndigheter sägs göra, och vad som faktiskt görs i praktiken. Det som i teorin kallas för organiserat hyckleri, säger författaren.

För mer information, kontakta:
Sven-Olof Junker, Institutionen för Företagande och Ledning vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 0704-21 66 43
[email protected]

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bakgrund Den   #Bl Bandet   #De Gl   #Ledamot Socialn