SE

Bergverksstatistik 2013 ? ute nu

Nu är SGUs ?rliga sammanställning av den svenska gruvindustrin, Bergverksstatistik 2013, ute. Där framg?r bland annat att antalet jobb inom gruvindustrin ökade till 6295 arbetstillfällen under 2013. Uppg?ngen följer en ökad svensk malmproduktion, som för 2013 uppgick till totalt 79 miljoner ton, den högsta noteringen n?gonsin.
? Den största enskilda produktionsökningen under 2013 svarade järnmalmen för, med en ökning p? 17 procent till 37,4 miljoner ton. Det kan jämföras med den högsta noteringen n?gonsin fr?n 1974, d? 44 miljoner ton bröts. Produktionen av ickejärnmalm är ocks? den högsta n?gonsin ? 41,7 miljoner ton.
? Svenska gruvor st?r för 91 procent av EU:s järnmalmsproduktion
? Mineralersättningen som delades ut 2013 uppgick till 6,9 MSEK, varav 5,1 MSEK delades ut till markägare.
? 2013 ?rs avgifter för undersökningstillst?nd uppgick till 17,9 MSEK.
? 2,4 kubikmeter energitorv producerades (jämfört med 1, 8 miljoner kubikmeter för 2012)
? Mängden levererad natursten ökade fr?n 1,7 miljoner ton för 2012 till 1,97 miljoner ton för 2013.
Läs mer p?
http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/oktober/bergverksstatistik-2013—ute-nu/

För mer info, kontakta
Lars Norlin, utredare p? SGU, 018-17 91 39, [email protected]
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expert- och förvaltningsmyndighet för fr?gor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandah?ller geologisk information för samhällets behov p? kort och l?ng sikt. 1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy