SE

Bättre strokebehandling räddar liv

Bland de 30 000 svenskar som drabbas av stroke varje ?r kan fler liv räddas tack vare stora genombrott inom strokeforskningen. En av metoderna är stentretriever ? en överlägsen metod där hälften av de strokedrabbade kan bli helt ?terställda eller klara sig utan hjälp, visar en granskning som Hjärnfonden har gjort.
? Sverige ligger i framkant när det gäller forskningen inom stroke och b?de trombolys och den senaste revolutionerande behandlingen med stentretriever är stora genombrott som skett de senaste decenniet. Forskningsgenombrotten har gjort att m?nga liv kan räddasmen fortfarande ?terst?r mycket att göra, säger Gunilla Steinwall, Hjärnfondens generalsekreterare p? Hjärnfonden.
Behandling med trombolys, som löser upp blodproppen, lanserades i slutet av 1990-talet och erbjuds alla personer som kommer till sjukv?rden inom 4,5 timmar fr?n första symtom. Men det är inom trombektomiomr?det, där man tar bort proppen p? mekanisk väg, som de senaste stora framg?ngarna har skett. Förut använde man korkskruvmetoden men den har nu utvecklats och förbättras och heter nu stentretriver. Med hjälp av en mikrokateter förs ett nät in via ljumsken som sedan f?ngar upp själva proppen. När nätet har n?tt sitt m?l fälls det ut, blodproppen fastnar och en kort stund senare dras katetern tillbaka och tar med sig hela proppen.
? Den här nya, mycket mer förfinade metoden som vi har tillämpat sedan slutet av 2009 är mycket mer överlägsen och bättre än korkskruvsmetoden som vi har använt tidigare, säger Gunnar Andsberg, överläkare p? Sk?nes universitetssjukhus.
I Sverige genomfördes 238 stycken behandlingar med stentretrievermetoden under 2013. I landet utförs behandlingen p? Karolinska universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhus, Sk?nes universitetssjukhus i Lund, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Norrlands universitetssjukhus i Ume? och Universitetssjukhuset i Linköping.
Detta beror p? att behandlingen kan enbart genomföras av neurointerventionister, vilket är en bristvara i Sverige och Europa för närvarande. De flesta regionala centra h?ller p? att utbilda interventionister med neurokompetens, vilket kan ta upp till fem ?r. Inom en snar framtid kommer den att kunna vara tillgänglig för fler svenska patienter.
Evidensläget för trombektomi som tillägg till IVT är för närvarande inte s? starkt med tanke p? att man idag enbart har resultat fr?n IMS-3 studien som gjordes med äldre device-teknik. Resultat fr?n stora studier som använder modern teknik väntas de närmaste tv? ?ren. S?ledes betraktas ännu trombektomi som en möjlighet och inte en tvingande behandling för landstingen.
Patienter som drabbas av sv?r stroke orsakat av en propp i hjärnan löper stor risk att dö eller bli invalidiserade. För varje minut utan behandling dör tv? miljoner nervceller och livslängden förkortas med tre veckor samtidigt som best?ende hjärnskador ökar.
? Utan behandling kan endast en av fem patienter klara sin vardag utan hjälp men med trombektomi kan drygt hälften bli helt ?terställda eller klara sig själva utan stöd, säger Gunnar Andsberg.
Att strokebehandlingen förbättras är viktigt eftersom stroke blir allt vanligare och kryper ner i ?ldrarna. Tack vare forskning har stora framsteg gjorts. Inte minst växer v?r kunskap om de genetiska riskfaktorerna bakom stroke. Den kunskapen kan sedan ligga till grund för bättre behandlingar, kombinationsbehandlingar och behandlingar skräddarsydda för patienten.
Antal trombektomier med stentretriever utförda i Sverige
Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg
2012: 71
2013: 69
Akademiska sjukhuset i Uppsala
2012: 3
2013: 2
Norrlands universitetssjukhus i Ume?
2012: 7
2013: 4
Karolinska universitetssjukhus i Solna
2012: 120
2013: 99
Sk?nes universitetssjukhus i Lund
2012: 61
2013: 45
Universitetssjukhuset i Linköping
2012: 13
2013: 19
Källa: Hjärnfonden
Om Stroke i korthet:
30 000 svenskar drabbas varje ?r av en Stroke som är en hjärnsjukdom i form av en blödning eller propp som gör att hjärnan inte f?r tillräckligt med syre.
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i
hjärnan) och hjärnblödning.
Av de som f?tt stroke har cirka 85 % f?tt en hjärninfarkt
och cirka 15 % en hjärnblödning.
Stroke är en av v?ra stora folksjukdomar.
Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ?lder och den tredje vanligaste dödsorsaken.
Trombolys, en behandlingsmetod för att lösa upp blodproppar
Trombektomi, en behandlingsmetod där blodproppen avlägsnas p? meknisk väg
För m?nga innebär stroke att förm?gan att klara det dagliga livets aktiviteter nedsätts kraftigt.
Källa: Hjärnfonden

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar ocks? för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag är helt beroende av ekonomiska bidrag fr?n privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Camilla Bj   #Enligt Peta