SE

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

Universitetskanslerämbetet meddelade idag att barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde f?r omdömet ?hög kvalitet?.

UK-ämbetet offentliggjorde idag resultaten fr?n den rikstäckande utvärdering gällande utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor. Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har granskats och f?r omdömet ?hög kvalitet? av UK-ämbetet.

? Det känns väldigt positivt att f? ännu en bekräftelse p? den höga kvaliteten inom v?ra v?rdutbildningar. Utvärderingsresultatet bekräftar att barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde är en utbildning med hög kvalitet och stark forskningsförankring som förbereder v?ra studenter väl inför arbetslivet, säger Elisabeth Hertfelt Wahn, programansvarig för barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.

Söktrycket för barnmorskeprogrammet ser bra ut inför hösten, med drygt 4 sökande per plats. Idag studerar ett 40-tal studenter vid barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Programmet placerades ocks? p? första plats bland landets alla utbildningar i Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan, som publicerades i början av april 2014.

? Vi är väldigt glada över dagens resultat. Flera av de examensarbeten som granskats har f?tt ett ännu högre omdöme än vad som syns i helheten, vilket visar att kopplingen mellan forskningen och utbildningen vid Högskolan i Skövde genererar hög kvalitet ut i alla led, säger Anette Ekström, biträdande professor i omv?rdnad vid Högskolan i Skövde.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har f?tt omdömet ?mycket hög kvalitet? p? de delar som rör studenternas breda och fördjupade kunskap inom omr?det reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och även p? studenternas förm?ga till ett professionellt förh?llningssätt gentemot kvinnor och deras närst?ende.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde
Barnmorskeprogrammet vänder sig till den som idag är sjuksköterska och vill vidareutbilda sig till barnmorska. Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde leder b?de till en barnmorskeexamen och en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Som barnmorska har man hela världen som arbetsfält och f?r jobba med kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i alla ?ldrar, inte minst ungdomar. Legitimerade barnmorskor har goda chanser att f? jobb i regionen de närmaste ?ren. Även p? fem till tio ?rs sikt är möjligheterna att f? arbete goda.
För mer information, kontakta:
Elisabeth Hertfelt-Wahn, Programansvarig barnmorskeprogrammet,
lektor i omv?rdnad 0500-44 84 31

Anette Ekström, Ämnesföreträdare inom Reproduktiv,
perinatal och sexuell hälsa, biträdande professor i omv?rdnad, 0500-44 84 14
Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy