SE

Barn och “hemmafixare” skadar sig p? el

Inga dödsolyckor inträffade under 2013 p? grund av el, men elolyckorna är m?nga och mörkertalet stort, n?got som Elsäkerhetsverket belyser i sin senaste rapport över elolyckor. Tv? grupper som sticker ut bland de som skadas är sm? barn och ?hemmafixare?.
? Varje ?r skadas omkring 350 barn i elolyckor. Oftast är det barn under fem ?r som skadar sig. De petar in förem?l i vägguttag, exempelvis i samband med renovering d? uttaget suttit löst eller inte satts tillbaka p? plats. Armaturer är ocks? n?got barnen skadar sig p?, om det saknas en lampa kan de komma ?t strömförande delar, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.
Män i 20 till 50 ?rs?ldern som utför ?gör-det-själv-arbete? i hemmet är ytterligare en grupp i riskzonen visar rapporten. En stor del skadar sig p? armaturer, vägguttag och lösa elkablar i samband med renoveringar hemma.
Varje ?r söker cirka 1 500 personer akut v?rd efter att ha r?kat ut för en elolycka. 326 av dessa anmäldes ?r 2013 till Elsäkerhetsverket varav 149 är relaterade till yrkesverksamma inom elbranschen. Bland dessa uppst?r fyra av fem elolyckor i samband med ett felbeteende vid arbete.
De elolyckor som inträffat p? arbetsplatser rapporteras till Arbetsmiljöverket och sedan vidare till Elsäkerhetsverket. Men när det gäller elolyckor som drabbar privatpersoner är det sv?rare att f? in underlag d? det inte finns n?got krav p? att anmäla händelsen.
I syfte att f? en bättre kartläggning över elolyckor har myndigheten samarbetat med Karlstads universitet som f?tt i uppdrag att sammanställa statistik över elolyckor de senaste decennierna utifr?n sjukv?rdens register.
? Vi vet att mörkertalet för elolyckor är stort och för att f? en bättre bild över situationen har vi i ?r kompletterat v?r elolycksfallsrapport med sammanställningen fr?n Karlstads universitet. Även bland elolyckor som inträffat under arbetstid finns ett mörkertal i rapporteringen och det är n?got som vi ständigt arbetar med att förbättra, säger Lars Jansson.
Läs mer i v?r elolycksfallsrapport 2013 eller p? www.elsakerhetsverket.se.
Kontakt vid Elsäkerhetsverket:
Lars Jansson, elinspektör,
[email protected]
tel. 070-234 64 10.
Cia Edlund, informationschef,
[email protected]
tel. 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är ocks? ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Karin Stjernfeldt Jammeh   #Nino Simic   #TCS   #Tom Alandh