SE

Bara varannan sm?företagare höjer lönerna

Sm?företagarna är fortsatt försiktiga och bara hälften av dem höjer medarbetarnas löner 2014. Nästan en av tio sänker lönerna. Det visar en enkätundersökning som Visma gjort inför ?rets lönerevision.

Förra v?ren slöts fler?riga avtal mellan parterna p? arbetsmarknaden. P? flera av de större avtalsomr?dena gav de uppgörelser som gjordes v?ren 2013 löneökningar p? cirka tv? procent per ?r under tv? till tre ?r.
? Bara hälften av landets sm?företagare tänker följa förra ?rets avtalsrörelse och höja medarbetarnas löner. Detta signalerar att m?nga företag inte v?gar tro p? en positiv konjunktur riktigt än, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som gjort undersökningen.
? Sm?företagen följer i stor utsträckning de löneavtal som sluts mellan parterna p? arbetsmarknaden. Lika m?nga företag höjde i fjol som ocks? gör det i ?r och de som av olika anledningar ligger kvar p? oförändrad eller sänkt niv? är ungefär lika m?nga som direkt efter avtalsrörelsen 2013, säger Rolf Dahlberg.
I undersökningen fick företagarna svara p? fr?gan ?Hur planerar du göra med de anställdas löner i ?r??. 54 procent uppgav att de tänkte höja lönerna, 38 procent att de har för avsikt att l?ta löneniv?n ligga still och 8 procent uppgav att de tänker sänka lönerna. Drygt 1 000 företagare över hela landet svarade p? enkäten som genomfördes 17-22 april.
För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer
3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Jonas Beltrame Linn