SE

?sa Kullgren (S) träffar infrastrukturministern: Viktigt att trafiksystemet f?r en h?llbart l?ngsiktig lösning

Lena Celion (M) träffar infrastrukturministern: Färjetrafiken m?ste ges l?ngsiktiga

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare fr?n östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter p? Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Fr?n Gotland deltar Lena Celion (M), Region Gotland.
– Vi har tillsammans valt de viktigaste strategierna och ?tgärderna för regionen. För oss p? Gotland är färjetrafiken avgörande, och därför är det extra viktigt att infrastrukturministern inser vikten av den för att skapa stabila och l?ngsiktiga förutsättningar för öns tillväxt och tillgänglighet, säger Lena Celion (M), Region Gotland.
I september kritiserade ledande politiker för sju län i östra Mellansverige (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) i ett gemensamt remissvar p? flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan, som anses otillräckligt för att täcka behoven av s?väl arbetspendling som godstrafik i regionen.
– Förslaget till utbyggnadstakt h?ller inte jämna steg med befolkningsutvecklingen. Vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid v?ra gemensamma
prioriteringar, eftersom vi representerar en s? stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken, bara regeringen ger oss erforderlig kapacitet, avslutar Lena Celion.

För mer information, kontakta:
Lena Celion (M), Region Gotland, telefon: 0498-26 93 48, mobil: 070-447 74 61.
Ulrica Engström, Mälardalsr?det, telefon: 0733-618 616.
Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy