SE

?rets hyresförhandlingar snart avslutade: 1,4 miljarder kronor sparade ?t landets tre miljoner hyresgäster

2014-03-20 09:02 Hyresgästföreningen Drygt 81 procent av hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och kommunala bostadsföretag är klara, med en genomsnittlig höjning p? 1,60%. Fr?n början yrkade företagen p? höjningar p? i genomsnitt 2,80 %. Men genom ett bra förhandlingsarbete har Hyresgästföreningen nästan halverat dessa niv?er. Det betyder att Hyresgästföreningen har lyckats spara 1,4 miljarder ?t landets hyresgäster.

Nu har ?rets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen kommit in i slutskedet. Drygt 81 procent av de allmännyttiga lägenheterna är färdigförhandlade, med en vägd genomsnittlig hyreshöjning p? 1,60 procent.
Hittills har 233 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar p? i snitt 2,80 procent. Förra ?ret begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3 procent i hyreshöjningar.
-Fr?n början yrkade bostadsföretagen p? hyreshöjningar p? i genomsnitt 2,80 procent men genom ett bra förhandlingsarbete har vi nästan lyckats halvera dessa niv?er. Det betyder att vi bara genom ?rets förhandlingar har lyckats spara 1,4 miljarder ?t landets hyresgäster, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig p? Hyresgästföreningen.
-Vi tycker att det har funnits bra förutsättningar i ?r för ?terh?llsamhet fr?n bostadsföretagens sida. B?de inflation och räntor har varit l?ga under en l?ng tid och dessutom har det varit blygsamma höjningar av taxor och avgifter.
-Men m?nga bostadsbolag har haft, och en del har fortfarande, orealistiska förväntningar om hyreshöjningar som ligger l?ngt över inflationen. Det gör att förhandlingarna har varit betydligt mer utdragna i ?r än tidigare ?r, säger Erik Elmgren.
Under den förra förhandlingsomg?ngen avgjordes 31 tvister i Hyresmarknadskommittén (HMK). Denna omg?ng har redan 36 tvister hänskjutits till HMK för medling eller beslut.
Förhandlingsläget har allts? varit betydligt kärvare i ?r än förra ?ret.
-Den stora tvistefr?gan är framför allt synen p? de ekonomiska förutsättningarna. Men sedan handlar det till stor del om ambitionsniv?er kring satsningar p? underh?ll. Vissa bolag vill öka sina underh?llsbudgetar med väldigt stora summor. Men det f?r inte bli s? att bolagen ?tar sig för mycket underh?ll under enskilda ?r som man sedan inte klarar av att utföra. D? har hyresgästerna f?tt betala för underh?ll som inte utförts. Därför har vi i ?r varit noga med att följa upp de löften om underh?ll som bolagen har gett vid tidigare ?rs förhandlingar, säger Erik Elmgren.
-Tv? procent i hyreshöjningar minskar hush?llens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona som vi kan spara ?t hyresgästerna viktig. V?rt l?ngsiktiga m?l är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.
-2012 l?g hyreshöjningarna p? 2,45 procent, 2013 p? 1,91 och i ?r ligger den allts? p? 1,6 s? vi fortsätter den ned?tg?ende trenden. Vi kommer fortsätta jobba för rimliga hyror för landets hyresgäster och har redan börjat förbereda oss för 2015 ?rs förhandlingar, avslutar Erik Elmgren.
Allmännyttiga fastighetsägare ?
Antal företag med yrkande 233
Antal lägenheter med yrkande 617 319
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,77%*
Antal företag med överenskommen hyra 239
Antal lgh med överenskommen hyra ?638 191
Vägd hyresförändring för dessa ?1,60%
Tvister36
Privata fastighetsägare
Antal företag/ombud med yrkande 138
Antal lägenheter med yrkande 212 156
Vägt yrkande för dessa lägenheter
Antal företag/ombud med överenskommen hyra174
Antal lgh med överenskommen hyra 239 813
Vägd hyresförändring för dessa
? Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun
* = Pga. att privata fastighetsägare
ofta yrkar “upp till 5 % g?r det ej att
räkna fram ett snitt för det privata best?ndet
* = företag med 2-?rsavtal ing?r ej i dessa yrkanden
* = Uppgörelser träffade i ?r exklusive 2-?rsavtal

För mer information, kontakta:
Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.
Bifogade filer
01800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy