SE

?rets första kvartal ? lysande för reselandet Tyskland

2014-06-05 14:15 Tyska Turistbyr?n AB Tysklandsturismen har fortsatt utvecklats positivt under ?rets första m?nader. Antalet utländska övernattningar steg under första kvartalet med 4,4 procent jämfört med samma period ?ret innan. Enligt uppgifter fr?n Statistisches Bundesamt har redan över 13,3 miljoner utländska övernattningar registrerats p? logianläggningar med fler än 10 bäddar.

Östersjöön Rügen: Kritstensklippor i nationalparken Jasmund. FOTO: Joachim Messerschmidt/DZT
Tysklandsturismen har fortsatt utvecklats positivt under ?rets första m?nader. Antalet utländska övernattningar steg under första kvartalet med 4,4 procent jämfört med samma period ?ret innan. Enligt uppgifter fr?n Statistisches Bundesamt har redan över 13,3 miljoner utländska övernattningar registrerats p? logianläggningar med fler än 10 bäddar.

? Reselandet Tyskland är populärare än n?gonsin utomlands och har inlett det nya ?ret i högform. Den glädjande utvecklingen fortsätter den positiva trend som nu är inne p? sitt femte ?r i rad, säger Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).
Förra ?ret uppgick antalet utländska övernattningar i Tyskland till 71,9 miljoner.
Glädjande tillväxt fr?n Europa
Europa st?r för runt tre fjärdedelar av Tysklands incoming och fortsätter vara reselandet Tysklands viktigaste marknad, en marknad som drivit p? tillväxten under ?rets första kvartal. Fr?n januari till mars 2014 övernattade nästan tio miljoner europeiska gäster i Tyskland. Det motsvarar ett plus p? 3,4 procent i jämförelse med samma period ?ret innan. Bland de europeiska länderna st?r särskilt Storbritannien för en p?fallande dynamisk utveckling. Under ?rets tre första m?nader bidrog landet, som är Tysklands näst viktigaste marknad, med nästan 928 000 övernattningar, vilket motsvarar en tillväxt p? 4,5 procent.
Även fr?n grannländerna noterades i början av 2014 en konstant tillväxt. Under januari till mars m?nad bidrog resande fr?n Italien, med en ökning p? 6,4 procent jämfört med samma tid ?ret innan, till Tysklands incoming. Ocks? fr?n Österrike (plus 4 procent) och Frankrike (plus 2,9 procent) registrerades under ?rets tre första m?nader glädjande tillväxtsiffror. Fr?n Sverige har drygt 225 000 övernattningar registrerats, vilket motsvarar en minskning p? -2,4 procent jämfört med samma period i fjol.
Utomeuropeiska marknader st?r för god tillväxt
Vid sidan av den europeiska marknaden har ocks? tillväxten fr?n utomeuropeiska länder bidragit markant till ökningen av Tysklands incoming. Efterfr?gan fr?n USA fortsatte stiga under januari-mars 2014 och ökningen uppgick till 3 procent. Den hittills snabba tillväxttakten fr?n Asien höll med en ökning p? sammantaget 13 procent i sig under samma period. Särskilt stark var enligt siffror fr?n Statistisches Bundesamt utvecklingen fr?n de arabiska golfstaterna (ett plus p? 27,6 procent) och Kina (plus 22,7 procent). Även Indien kom med en ökning p? 10,3 procent att bidra ovanligt starkt till Tysklands incoming under ?rets första kvartal.
Om DZT, Tyska Turistbyr?ns huvudkontor
Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistr?d med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resm?l p? uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandah?ller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resm?l utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns p? v?rt presscentrum online.
Bifogade filer
2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy