SE

?rets förebyggare utsedda

Ökar människors fysiska aktivitet när förutsättningarna för att g? och cykla förbättras? Det är den stora fr?gan för ett fyra?rigt europeiskt forskningsprojekt som nu startar. Omfattande studier kommer göras med 14 000 deltagare i sju europeiska städer, däribland Örebro.
Verktyg för att beräkna kostnader och vinster
Huvudsyftet med EU-projektet PASTA, Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches, är att främja fysisk aktivitet genom att skapa goda förutsättningar för g?ng och cykel. Projektet syftar ocks? till att ta fram ett verktyg som ska kunna användas för att räkna ut kostnader och vinster vid investeringar i infrastruktur för aktiv transport, det vill säga g?ng och cykel. Projektet kommer även ta fram informationsmaterial och en sammanställning av goda exempel som kan användas av beslutsfattare p? olika niv?er.
Trivector ansvarar för den svenska delstudien
Fjorton aktörer är involverade i PASTA, bland annat WHO och Oxford University. Det svenska trafikkonsultföretaget Trivector Traffic, som bland annat ansvarar för genomförandet av den svenska delstudien, är den enda privata aktören.

För mer information:
Ulf Eriksson: 010 456 56 87
Anna Clark: 010 456 56 23
Erik Stigell: 010 456 56 79
Lena Smidfelt Rosqvist: 010 456 56 10

Trivector best?r av fyra delföretag med var sitt verksamhetsomr?de och ett nära samarbete:
Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö
Trivector System, IT-system för kollektivtrafik
Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling
Trivector Information, Kommunikation och kunskap
Trivectorbolagen st?r ? trots sina olika verksamhetsomr?den ? p? en gemensam grund, best?ende av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.43320Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Regionchef Emma Tonnes