SE

Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ?lder

2014-05-16 08:29 AFA Försäkring För tredje ?ret i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka p? svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta p? arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i ?ldern 56-64 ?r. Det framg?r av AFA Försäkrings ?rliga rapport ?Allvarliga arbetsskador och l?ngvarig sjukfr?nvaro?.

För tredje ?ret i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka p? svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta p? arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i ?ldern 56-64 ?r. Det framg?r av AFA Försäkrings ?rliga rapport ?Allvarliga arbetsskador och l?ngvarig sjukfr?nvaro?.
Rapporten bygger p? ett mycket omfattande underlag. Alla skadeanmälningar till de kollektivavtalade försäkringarna lagras i AFA Försäkrings databas, som inneh?ller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla. Arbetsskaderapporten är Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och l?ngvarig sjukfr?nvaro.
Riskerna för allvarliga arbetsolycksfall är högst för de yngsta och de äldsta p? arbetsmarknaden. I ?ldergruppen 16-25 ?r har antalet godkända allvarliga skador ökat med över 25 procent mellan 2010 och 2012. En bidragande förklaring kan vara att de yngre snabbare tagit till sig möjligheten att använda AFA Försäkrings digitala anmälningskanaler och att kännedomen om kollektivavtalade försäkringar ökat mest i yngre grupper.
Det är alltjämt äldre som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall p? jobbet. Risken att skadas för en manlig yrkesförare i ?ldern 56-64 ?r är exempelvis nästan tre g?nger s? stor jämfört med kollegor i ?ldern 16-25 ?r.
Den ?ldersrelaterade risken ökar mest för kvinnor
Risken ökar med stigande ?lder. För kvinnor ökar den ?ldersrelaterade risken mer än för män. 55 procent av de kvinnor som skadat sig är över 45 ?r, mot 44 procent av männen. I v?rd- och omsorgssektorn drabbar nästan tv? av tre skador anställda som är äldre än 45 ?r.
För kvinnor är det risken för fallskador som ökar mest med ?ldern. B?de i termer av överrisk och antal olycksfall dominerar ?lderskategorin 56-64 ?r och olycksorsakerna ?ramla inne? respektive ?ramla ute?. För kvinnor i ?ldern 56-64 ?r är risken att ramla inne 2,7 g?nger högre än normalrisken, och risken att ramla ute 2,5 högre än normalrisken.
Äldre löper störst risk för l?ngvarig sjukfr?nvaro
Även när det gäller risken att drabbas av l?ngvarig sjukfr?nvaro är äldre tydligt överrepresenterade. Det gäller för b?de kvinnor och män. För personer i ?ldern 56-64 ?r är risken ungefär 32 per 1 000 sysselsatta, medan genomsnittsrisken för alla ?ldrar är 19,3. Risken i den äldsta ?ldersgruppen (56-64 ?r) var 2012 sex g?nger s? hög som i den yngsta ?ldersgruppen (16-25 ?r).
För b?de män och kvinnor upp till 55 ?rs ?lder i kommuner och landsting är psykiska sjukdomar den vanligaste diagnosen vid l?ngvariga sjukskrivningar. Därefter, för anställda över 55 ?r, ökar andelen muskuloskeletala sjukdomar som d? blir den vanligaste diagnosen. Inom avtalsomr?de Svenskt Näringsliv/LO är muskuloskeletala sjukdomar den vanligaste diagnosen redan fr?n 36 ?rs ?lder bland kvinnor och för alla ?ldersgrupper bland män.
Störst risk att drabbas av l?ngvarig sjukdom löper kvinnor i ?ldern 56-64 ?r som är anställda inom kommun eller landsting. Risken för denna grupp sjönk fram till 2009 och har sedan 2010 ökat.
Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns p? www.afaforsakring.se
För ytterligare information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, [email protected]
Anna Weigelt, analytiker , 08-696 43 35, [email protected]
Thomas ?kerström, analytiker/statistiker, 08-696 45 75, [email protected]
Mats ?hlgren, analytiker/statistiker, 08-696 45 21, [email protected]
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, [email protected]

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy