SE

Arbete krävs för att säkra välfärden

a8

Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men st?r ocks? inför utmaningar, till exempel att ersätta kompetens vid pensionsavg?ngar i kommunerna. Det visar Statskontorets rapport Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv som jämför offentlig sektors utveckling i OECD-länderna.
– Sverige har, i jämförelse med andra länder, ett bra utg?ngsläge med l?ngsiktigt stabila finanser som skapar handlingsfrihet. Trots det kan vi inte sl? oss till ro utan m?ste jobba vidare d? behoven av och kraven p? framtidens välfärd ökar, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.
Kompetensförsörjning störst utmaning för kommunerna
Sverige st?r inför stora utmaningar med en ?ldrande befolkning, större än m?nga andra länder. 39 procent av andelen sysselsatta i offentlig sektor är 50 ?r eller äldre i Sverige. Genomsnittet i EU är 33 procent. En hög andel offentligt anställda med relativt hög ?lder p?verkar kompetensförsörjningen. I Sverige är det i kommunerna, med m?nga äldre anställda, som utmaningen är störst. I mindre kommuner kan behovet av att rekrytera vara större än utbudet av arbetskraft. I takt med att befolkningen blir äldre och kraven p? välfärd ökar kommer behoven av att prioritera inom välfärden att öka. Exempelvis diagram 3.5
Sverige ? inte alltid världens öppnaste land
Rapporten visar ocks? att Sverige är ett öppet land men i en internationell jämförelse finns det omr?den där vi inte ligger i framkant. Det handlar om att tjänstemän m?ste redovisa sina privata intressen, redovisning av bidrag till politiska partier och karantänregler för offentliga tjänstemän som g?r till företag eller organisationer de tidigare haft inflytande över. Exempelvis tabell 6.1
Statskontoret arrangerar i dag ett seminarium p? temat ?Den svenska staten ? en förvaltning i världsklass?? för närmare 300 höga chefer i staten där rapporten presenteras och framtida utmaningar för offentlig sektor diskuteras.
Läs rapporten Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv
Kontakt:
Malin Ruthström, Statskontoret, 08-454 46 26 alt [email protected]

Statskontoret ? myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Statskontoret, med expertkunskaper i offentlig förvaltning, bist?r regeringen i utvecklingen av förvaltningspolitiken genom att analysera trender och utvecklingstendenser, sammanställa kunskapsunderlag och anordna seminarier.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy